Zgłoszenie do artykułu: Aura

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” mieszczący się w Krakowie, przy ul. Krakusa 7, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.

Nazwa:

Aura

Data powstania:

maj 1975

Data rozwiązania:

1984

Informacje

Grupa wokalna utworzona w maju 1975 r. w Warszawie w składzie: Bronisław Kornaus, Marek Niedzielko, Ludmiła Zamojska (byli członkowie zespołu Partity) i Ewa Jurkiewicz, którą wkrótce zastąpiła Elżbieta Brzega, a potem Ewa Sośnicka. W czerwcu 1975 r. wyjechała na koncerty do Paryża. Po powrocie do kraju dokonała pierwszych nagrań radiowych.

Towarzyszyła na estradzie i w nagraniach wielu solistom, m.in.: Romanowi Gerczakowi, Ewie Kuklińskiej, Alicji Majewskiej, Maryli Rodowicz, Irenie Santor. Samodzielnie zrealizowała kilka recitali TV, występowała w wielu okazjonalnych programach estradowych i telewizyjnych w kraju, a także w NRD, Czechosłowacji i ZSRR. W 1984 r. rozwiązała się[1].

Bibliografia