Kapela Czerniakowska

Zgłoszenie do artykułu: Kapela Czerniakowska

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” mieszczący się w Krakowie, przy ul. Krakusa 7, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.

Warszawska grupa folklorystyczna utworzona w 1970 przez Stanisława Wielanka – acc., g., kierownik artystyczny, Sylwestra Kozerę – bjo, voc., Krzysztofa Popielarza – vno, voc., Andrzeja Ślusarza – acc., voc. Kontynuowała tradycje przedwojennych orkiestr podwórkowych, ratując przed zapomnieniem dawny – nie tylko warszawski – folklor miejski. Do repertuaru koncertowego i płytowego włączyła także utwory nowe, komponowane przez Stanisława Wielanka do tekstów Henryka Kotarskiego, Włodzimierza Patuszyńskiego, Zbigniewa StaweckiegoJana Zalewskiego.

Wielokrotnie koncertowała w NRD, Czechosłowacji, we Francji i Szwecji oraz w ośrodkach polonijnych USA i Kanady. Jest bohaterem hasła w telewizyjnej wersji Leksykonu Polskiej Muzyki Rozrywkowej (odcinek 8 w reżyserii Ryszarda Wolańskiego). Wystąpiła w programach TV Piosenki z mojej dzielnicyWycieczka na Pragę (reż. Grzegorz Dubowski). Do 1983 r. grała w niezmienionym składzie. Przestała istnieć w 1985 r. Nagrała sześć LP, z których trzy otrzymały tytuł złotej płyty. W 1998 r. wznowiła działalność pod kierownictwem Sylwestra Kozery[1].

Bibliografia