Pierwsza Brygada

Zgłoszenie do artykułu: Pierwsza Brygada

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” mieszczący się w Krakowie, przy ul. św. Wawrzyńca 15, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.

Tytuł:

Pierwsza Brygada

Marsz I-ej Brygady

My, Pierwsza Brygada

Marsz Pierwszej Brygady

Klasyfikacja:

pieśń legionowa

Autor słów:

Biernacki, Tadeusz
Napisał 1-7 zwrotki utworu.

Hałaciński, Andrzej Tadeusz
Napisał 8 i 9 zwrotkę utworu.

Autor muzyki:

anonim

Słobódzki, Mieczysław
Dokonał opracowania muzycznego.

Data powstania:

1917

Bibliografia

1. A gdy na wojenkę szli Ojczyźnie służyć...: pieśni i piosenki żołnierskie z lat 1914–1918: antologia, s. 149–151, 408–412.
Por.: Biernacki Tadeusz My, Pierwsza Brygada... dodatek, zestawienie tekstów w chronologicznym ujęciu – 1921 (Nakładem B. Rudzkiego), 1928 (Nakładem Idzikowskiego); Chojecki Leon, Pieśni żołnierskie na fortepian lub do śpiewu ułożył…, Warszawa, br, (ok. 1930), s. 22 (pt. „Marsz I-ej Brygady”); Stolarzewicz Ludwik, (Stefan Hińcza),Pierwszy żołnierz Odrodzonej Polski, Łódź 1928, s. 180.

2. 10 pieśni legionowych: w łatwym układzie na 3 głosy męskie lub żeńskie, dla użytku chórów szkolnych, ludowych i związków strzeleckich, s. 19, 20.

3. My, Pierwsza Brygada...: powstanie i historia pieśni, s. 5, 6.

4. Polska_Jutrzejsza_1928_13, s. 5.
Hałaciński Andrzej, List otwarty do Związku Literatów w Warszawie.

5. My, pierwsza brygada ; Wojenko, wojenko: piosenki żołnierskie.

6. Ojców naszych śpiew: pieśni patriotyczne, nr 99.

7. Śpiewnik polski, s. 108, 109.

8. Śpiewnik strzelecki szkoły junaka: dla organizacyj przysposobienia wojskowego, s. 34, 35.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

9. Śpiewnik żołnierski.

10. Polskie pieśni i piosenki: śpiewnik polski: [melodie i teksty], s. 73, 206.

11. Śpiewnik pieśni patriotycznej, s. 12, 13.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

12. ...pieśń ujdzie cało...: śpiewnik.. T. 1, s. 42–44.

13. Mocarni Polski miłowaniem: antologia pieśni i wierszy Polski Walczącej 1939–1945, s. 19.

14. Mocarni Polski miłowaniem: antologia pieśni i wierszy Polski Walczącej 1939–1945, s. 19.
Publikacja zawiera skróconą wersję tekstu.

15. Śpiewnik młodej wsi: na 2 głosy, s. 7.
Publikacja zawiera skróconą wersję tekstu oraz nie zawiera informacji na temat autora słów i muzyki utworu.

16. Złota księga pieśni polskich: pieśni, gawędy, opowieści, s. 238, 239.

17. Skąd nasz ród. Polskie pieśni hymniczne, s. 120.

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Przeglądasz nową odsłonę strony Biblioteki Polskiej Piosenki. Zobacz archiwum poprzedniej wersji serwisu. [zamknij]