Nazwa
Strzałka
Typ instytucji
Strzałka
Adres internetowy
Strzałka
Spółka Akcyjna Zakładów Graficznych „Drukarnia Polska” zob. Zakłady Graficzne „Drukarnia Polska” S. A.

drukarnia

Szkoła Języka Angloamerykańskiego zob. Felberg SJA

prywatne przedsiębiorstwo

Skład Muzyczny Franciszka Klukowskiego zob. Franciszek Klukowski

skład nut muzycznych

drukarnia

Salomon Lewental zob. S. Lewental

drukarnia

Staurop. Institut zob. Instytut Stauropigijski
Spółka wydawnicza Karola Miarki zob. Karol Miarka

księgarnia

księgarnia

Seyfarth i Czajkowski zob. Seyfart i Czajkowski

księgarnia

Stanisław Andrzej Krzyżanowski zob. Stanisław Krzyżanowski

księgarnia

Sekcja Działalności Gospodarczej „Rubfor” Koła Międzyuczelnianego Akademickiego Związku Sportowego Politechnika Wrocławska zob. Rubfor
Sekcja Działalności Gospodarczej „Rubfor” KM AZS Politechnika Wrocławska zob. Rubfor

księgarnia

S. A. „Ostoja” zob. Spółka Akcyjna „Ostoja”

księgarnia

drukarnia

drukarnia

drukarnia

szkoła muzyczna

drukarnia

instytucja kościelna

drukarnia

drukarnia

prywatne przedsiębiorstwo

Skład nut muzycznych Wł. Banarskiego zob. Wł. Banarski

związek

Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze „STOPKA”
Społeczne Stowarzyszenie Robotników Chrześcijańskich
Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak”

drukarnia

Spółdzielnia „Prasa”

drukarnia

drukarnia

drukarnia

drukarnia

stowarzyszenie

stowarzyszenie

stowarzyszenie

Stowarzyszenie Promocji Sztuki Kabaretowej PAKA

stowarzyszenie

stowarzyszenie

stowarzyszenie

drukarnia

stowarzyszenie

związek

Studio Andrzeja i Ewy Jaryczewskich

studio nagrań

drukarnia

instytucja państwowa