Tytuł
Strzałka
Typ / rodzaj
Strzałka
Data powstania
Strzałka

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: autograf kompozytora

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis : autograf kompozytora

1898

rękopis : autograf kompozytora

1901-02-23

rękopis: autograf kompozytora

1902

rękopis : autograf kompozytora

rękopis : autograf kompozytora

1800

rękopis: kopia ręką J. Życzkowskiego

1924-05-04

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis: autor niezidentyfikowany

1871-03-02

rękopis : szkic kompozytora

1947

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

1948

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

1948

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

1948

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

1948

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

1948

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis: autograf ręką Włodzimierza Poźniaka

1943-04-13

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis : kopia nieustalonego autora

1926

rękopis: autor niezidentyfikowany

1946

rękopis : autograf kompozytora

1929

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: kserokopia

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: autograf kompozytora

1940-06-30

rękopis : szkic

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis : autograf kompozytora

rękopis : autograf kompozytora

rękopis : autograf autora opracowania

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis : kopia nieznanego autora

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis : autograf kompozytora

rękopis : kopia nieustalonych kopistów oraz Wacława Kowalskiego

rękopis : kopia nieustalonego autora

rękopis : kopia nieustalonego autora

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis : autograf kompozytora

1895-12-19

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis: autograf kompozytora

rękopis: autor niezidentyfikowany

1831

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

1800

rękopis: kopia ręką Włodzimierza Poźniaka

rękopis: autograf kompozytora

1918-08-15