Tytuł
Strzałka
Typ / rodzaj
Strzałka
Data powstania
Strzałka

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: autograf kompozytora

1955

rękopis : autograf kompozytora

1928-08-05

rękopis : szkic kompozytora

rękopis : autograf autora opracowania

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: autor niezidentyfikowany

Kserokopia autografu

1923-03-18

rękopis: kopia nieznanego autora

-

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis: autograf kompozytora

rękopis: autograf kompozytora

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

-

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis: autograf kompozytora

1894

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis : autograf kompozytora

rękopis : autograf kompozytora

1917-10-31

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis: autograf kompozytora

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis : autograf autora opracowania

rękopis : autograf kompozytora

rękopis : kopia nieustalonego autora

rękopis : autograf kompozytora

rękopis : kopia nieustalonego autora

rękopis : kopia nieznanego autora

rękopis: kopia ręką T. N.

1871-01-02

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: fotokopia

rękopis: kopie różnych autorów

rękopis : autograf kompozytora

-

rękopis : autograf kompozytora

-

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis: autor niezidentyfikowany

1911-03-08

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis: autograf kompozytora

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: kopia ręką Włodzimierza Poźniaka

1950-05-27

rękopis: autograf kompozytora

1926-02-04

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis : autograf kompozytora

1942-03-19

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: autor niezidentyfikowany

1800