Tytuł
Strzałka
Typ / rodzaj
Strzałka
Data powstania
Strzałka

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: autograf kompozytora

1955

rękopis : autograf kompozytora

1928-08-05

Daremne żale : na chór męski z towarzyszeniem orkiestry

rękopis : kopia nieustalonego autora

rękopis : szkic kompozytora

rękopis : autograf autora opracowania

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: autor niezidentyfikowany

Deszcz jesienny

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

Deszcz w słońcu

rękopis: kopia różnych kopistów oraz kopia ręką Ciechanowskiej

Kserokopia autografu

1923-03-18

Dewaki : opera w 9 odsłonach

rękopis: autor niezidentyfikowany

1943

Dla mnie ino wiatr

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis: kopia nieznanego autora

-

rękopis: kopia nieznanego autora

Dlaczegoś teraz nie mogę...

rękopis: autograf kompozytorki

rękopis: autograf kompozytora

rękopis: autograf kompozytora

rękopis : autograf kompozytora

Do M…

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis: kopia nieznanego autora

Do Skowronka : śpiew z towarzyszeniem fortepianu na nutę dawnego śpiewu

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

-

rękopis: autor niezidentyfikowany

Do jesieni

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: autograf kompozytora

1894

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis: autor niezidentyfikowany

Do siewu

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis : autograf kompozytora

rękopis : autograf kompozytora

1917-10-31

Dola : aria Romana z 4 aktu

rękopis: autograf kompozytora

Dola : opera w 4 aktach

rekopis: autograf kompozytora

1919

Dola : opera w 4 aktach

rękopis: kopie różnych kopistów

Dola : opera w 4 aktach

rękopis: autograf kompozytora

Dola : opera w 4 aktach

rękopis: autograf kompozytora

Dola : opera w 4 aktach

rękopis: autograf kompozytora

rękopis : autograf kompozytora

Domek z kart. Wkładka do 1. obrazu. Kuplety Maurela

rękopis: autograf kompozytora

rękopis: autor niezidentyfikowany

Duet

rękopis : szkic autora

Duet : 2 akt Krakowiacy i Górale

rękopis : szkic autora

rękopis: autograf kompozytora

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis : autograf autora opracowania

rękopis : autograf kompozytora

Dumka

rekopis: kopia nieznanego autora

rękopis : kopia nieustalonego autora

rękopis : autograf kompozytora

rękopis : kopia nieustalonego autora

rękopis : kopia nieznanego autora

rękopis: kopia ręką T. N.

1871-01-02

Dumna markiza : tango na trio gitarowe

rekopis: autograf kompozytora

1946-04-10

Dwa chorały

1945

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: fotokopia

rękopis: kopie różnych autorów

rękopis : autograf kompozytora

-

rękopis : autograf kompozytora

-

Dwie Pieśni z towarzyszeniem fortepianu utworu Władysława Żeleńskiego

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis: autor niezidentyfikowany

1911-03-08

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

Dwie piosenki

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

1920-03-14

rękopis: autograf kompozytora

Dwie zorze

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis : autograf kompozytora

Dwunastu chłopów : z liryki chińskiej : dla chóru mieszanego i małej symfonicznej orkiestry

rękopis : autograf kompozytora?

1945-02-27

Dwunastu chłopów : z liryki chińskiej : dla chóru mieszanego i małej symfonicznej orkiestry

rękopis : autograf kompozytora?

1945-02-27

Dyli dyli : wariacje na chór mieszany na kujawski temat ludowy : opus: 43

rękopis: autor niezidentyfikowany

1946

rękopis: kopia ręką Włodzimierza Poźniaka

1950-05-27

Dziadoska piosenka

rękopis: autograf

rękopis: autograf kompozytora

1926-02-04

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis : autograf kompozytora

1942-03-19

rękopis : autograf kompozytora

Dziewczę z chaty za wsią

rękopis: autor niezidentyfikowany

1935-03-26

rękopis: autor niezidentyfikowany

1800