Tytuł
Strzałka
Typ / rodzaj
Strzałka
Data powstania
Strzałka

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis: autor niezidentyfikowany

1830

rękopis: kopia nieznanego autora

1906-10

rękopis: autograf kompozytora

1914-04-30

rękopis: autograf kompozytora

1916

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis: autograf kompozytora

1908-11-09

rękopis: autograf kompozytora

1926-05

rękopis: autograf kompozytora

rękopis: kopia ręką Włodzimierza Poźniaka

1950-05-15

rękopis: autor niezidentyfikowany

1926-09-27

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: kopia ręką Józefa Sierosławskiego

rękopis: autograf kompozytora

1923-09

rękopis: autograf kompozytora

rękopis: kopia ręką Ludwika Petera

1850

rękopis : autograf kompozytora

rękopis : kopia nieustalonego autora

rękopis: autograf kompozytora

1917-11-07

rękopis: kopia ręką J. Życzkowskiego

1922-09-17

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: autograf kompozytora

1941

rękopis: autograf kompozytora

1940-07-20

rękopis : autograf kompozytora

1934-07-09

rękopis: autograf kompozytora

rękopis: autograf kompozytora

1935

rękopis : kopia nieznanego autora

rękopis : kopia ręką Władysława Krogulskiego

1850

rękopis: autograf kompozytora

1928

rękopis: autograf kompozytora

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis: autograf kompozytora

1937

rękopis: autograf kompozytora

1937