Tytuł
Strzałka
Typ / rodzaj
Strzałka
Data powstania
Strzałka

rękopis : autograf kompozytora

1916-01

rękopis: autograf kompozytora

rękopis : autograf kompozytora

1914-04

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: autograf kompozytora

1954-03-20

fotokopia autografu

1924-06-20

rękopis: kopia ręką Włodzimierza Poźniaka

rękopis: autograf kompozytora

rękopis : autograf kompozytora

rękopis : autograf kompozytora

1913-12

rękopis : autograf kompozytora

rękopis : autograf kompozytora

1913-10

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: autograf ręką Włodzimierza Poźniaka

1949-09-12

rękopis: autor niezidentyfikowany