Tytuł
Strzałka
Typ / rodzaj
Strzałka
Data powstania
Strzałka

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis: autograf kompozytora

1904

rękopis: kopia nieznanego autora

1906

rękopis : kopia nieustalonego autora

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis : autograf autora opracowania

rękopis: kopia ręką Włodzimierza Poźniaka

rękopis : kopia nieznanego autora

rękopis : autograf kompozytora

1902-10

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis : autograf kompozytora

1875

rękopis : autograf kompozytora?

1914-05

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis: autograf kompozytora

rękopis : autograf kompozytora

rękopis : autograf kompozytora

1930-03-24

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis: kopia nieznanego autora

1981-10-28

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis : autograf kompozytora

1954-01-14

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis: autograf kompozytora

rękopis: kopia nieznanego autora