Tytuł
Strzałka
Typ / rodzaj
Strzałka
Data powstania
Strzałka

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis: autograf kompozytora

rękopis: autograf kompozytora

1936-12-30

rękopis: autograf ręką Włodzimierza Poźniaka

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: kopia ręką Włodzimierza Poźniaka

1950-04-20

rękopis : autograf autora opracowania

rękopis: kopia ręką J. Stańczyka

1900-04-04

rękopis : kopia nieznanego autora

Pastorałka

rękopis: autograf kompozytora

Pastorałka

rękopis: autograf kompozytora

rękopis: autograf kompozytora

1951

rękopis : kopia nieustalonego autora

Paziowie Królowej Marysieńki

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis: kopia ręką Marii Bursowej

1925-03-18

rękopis: kopia ręką Karola Alszera

1925-07-14

Paziowie Królowej Marysieńki : opera w 2 aktach

rękopis: kopia ręką A. Eslnitza

1973-06-21

rękopis: autograf kompozytora

rękopis: kopia ręką Włodzimierza Poźniaka

rękopis: autograf kompozytora

1958

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis : autograf kompozytora

-

Pięć pieśni weselnych

rękopis : autograf kompozytora

1934-07

rękopis : autograf kompozytora oraz kopia nieustaonego autora

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis: autograf kompozytora

rękopis: autograf kompozytora

1940

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis: kopia nieznanego autora

Piesń Fryderyka Chopina : Pierścień : na chór męski

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

Pieśń Fryderyka Chopina : Precz z moich oczu : na chór męski

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis : autograf kompozytora

rękopis : dokument pisany ręką Wallek–Walewskiego

rękopis: autograf Stanisława Moniuszki

-

rękopis: autograf kompozytora

rękopis : autograf kompozytora

Pieśń car – Dziewicy

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis: autograf kompozytora

1937

Pieśń dziewcząt z groteski Konik Garbusek

rękopis : szkic kompozytora

1950-02-13

rękopis: autograf kompozytora

1937

rękopis: autograf Alfreda Gradsteina

1948-11-16

rękopis: autograf kompozytora

1950-06

rękopis: kopia ręką Włodzimierza Poźniaka

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis: autograf kompozytora

1929-11-20

Pieśń nocnego wędrowca

rękopis : kopia nieustalonego autora

rękopis : kopia nieustalonego autora

Pieśń o Chodkiewiczu : melodia z 1622 r.

rękopis : autograf A. Polińskiego?

rękopis: autograf kompozytora

1928-03-30

Pieśń o Rycerzu Trójsławie

rękopis : autograf kompozytora

1942-09-11

rękopis : autograf kompozytora

1941-11-29

Pieśń o Rycerzu Trójsławie : ballada trzech nocy : op. 35

rękopis : autograf kompozytora

-

Pieśń o Rycerzu Trójsławie : fragmenty

rękopis: częściowo autograf kompozytora

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis : autograf kompozytora

1901-02-09

rękopis: autograf kompozytora

1940

Pieśń o domu

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis: autograf kompozytora

1933-12-06

rękopis : autograf kompozytora

1944-05

rekopis: autograf kompozytora

1958-10-13

rękopis: autograf kompozytora

1934

rękopis: autograf kompozytora

1935-04-25

Pieśń o weselu Króla Zygmunta Augusta z r. 1553

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

Pieśń o weselu Zygmunta Augusta

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

1892-02-21

Pieśń o weselu Zygmunta Augusta z roku 1553 najdawniejszy pomnik dotąd znaleziony muzyki polskiej z ambrozyańskiego systemu rozwiązany w 1867 r.

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

1867-05-28

rękopis : autograf kompozytora

1950-05-12

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis: kopia ręką Włodzimierza Poźniaka

rękopis: autor niezidentyfikowany

1800

Pieśń weselna z groteski Konik Garbusek

rękopis : szkic kompozytora

1950-02-13

rękopis: kopia nieznanego autora

Pieśń wieczorna : na chór męski

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis: kopia ręką Włodzimierza Poźniaka

Pieśń więźniów z Gusen

rękopis: autor niezidentyfikowany

Pieśń wioślarska

rękopis: autograf kompozytora

rękopis : autograf kompozytora

rękopis : autograf kompozytora

Pieśń żołnierska : na 4 głosy męskie

rękopis : kopia ręką Stanisława Bursy?

rękopis: kopia nieznanego autora

Pieśni

rękopis: autograf kompozytora

1955-01

Pieśni

rękopis: autograf kompozytora

1901-08

Pieśni

rękopis: autograf kompozytora

1916

rękopis : autograf kompozytora

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

Pieśni Wielkanocne

rękopis: kopia ręką Władysława Nalepy

1922-04-17

rękopis: autograf kompozytora

1943-04-16

Pieśni dla małych dzieci

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

1895

rękopis : autograf kompozytora

rękopis : autograf kompozytora

1890

rękopis: kopia ręką Ludwika Petera

1880

rękopis: autograf kompozytora

1936

Pieśni japońskie

rękopis : autograf kompozytora

1930

Pieśni japońskie

rękopis: autograf kompozytora

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis: autor niezidentyfikowany

Pieśni kościelne

rękopis: kopia ręką Włodzimierza Poźniaka

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis: kopia ręką Marii Bnińskiej

rękopis : autograf kompozytora

1871-12-10

rękopis: autograf kompozytora

1903

Pieśni ludowe lubelszczyzny

rękopis: autograf kompozytora

Pieśni ludowe lubelszczyzny

rękopis: autograf kompozytora

1945

rękopis : autograf kompozytora

Pieśni mszalne

rękopis: kopia ręką Władysława Nalepy

1896-09-12

Pieśni mszalne

rękopis: kopia ręką Władysława Nalepy

1896-08-08

Pieśni na sopran. W mem sercu cicha piosenka drży…

rękopis: autograf kompozytorki

rękopis: kopia ręką J. Stańczyka

1931-03-03

Pieśni nabożne wielkopostne

rękopis: kopia ręką Władysława Nalepy

1894-04-31

Pieśni narodowe

rękopis : kopia nieznanego autora

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis : autograf kompozytora

1907

Pieśni o N. Maryi

rękopis: kopia ręką Władysława Nalepy

1896-05-07

Pieśni o N. Maryi P.

rękopis: kopia ręką Władysława Nalepy

1896-09-12

Fotokopia autografu

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: kopia nieznanego autora

Pieśni przygodne

rękopis: kopia ręką Władysława Nalepy

1896-08-04

Pieśni przygodne

rękopis: kopia ręką Władysława Nalepy

1896-09-05

Pieśni przygodne

rękopis: kopia ręką Władysława Nalepy

1923-04-11

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

Pieśni u ŚŚ. Pańskich

rękopis: kopia ręką Władysława Nalepy

1922-10-11

rękopis: autograf ręką Włodzimierza Poźniaka

rękopis : autograf kompozytora

1919-07

rękopis: autograf kompozytora

Pieśni za umarłych

rękopis: kopia ręką Władysława Nalepy

1922-03-19

rękopis: autograf kompozytora

1915

Piosenczka z ogródka : op. 10

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: autor niezidentyfikowany

1953

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis : szkic kompozytora

1950-02-13

Piosenka ludowa z Lubelskiego

rekopis: autograf ręką Bolesława Wallek Walewskiego

rękopis: autograf kompozytora

1941-09-25

rękopis: autograf kompozytora

Fotokopia autografu

1923-05-03

Piosenka ponura : Cyrano : 3 akt

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis : szkic autora

1956

Piosenka skoczna : Cyrano : 3 akt

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

Piosenka wesoła : gawot : Cyrano : 3 akt

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis: fotokopia

rękopis: autograf kompozytora

1930-06-04

Piosenki ludowe i popularne : na 2 i 3 głosy równe. L. 1–33

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

1900

Piosenki ludowe i popularne na 2 i 3 głosy równe : L. 34–67

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

1900

Piosenki ludowe i popularne na 2 i 3 głosy równe : L. 68–102

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

1900

rękopis: autograf kompozytora

rękopis: autor niezidentyfikowany

1860

rękopis : autograf autora opracowania

Piosnka Bimby

rękopis: autograf kompozytora

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis : autograf kompozytora

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis : autograf kompozytora

Piosnka dziewczyny : op. 7 nr 2

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis: autograf kompozytora

rękopis: autograf kompozytora

1904

rękopis : autograf kompozytora

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: autograf kompozytora

rękopis: autograf kompozytora Meyerholda

1955

rękopis: autograf kompozytora

rękopis: autograf kompozytora

1926-09-08

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis: autograf kompozytora

rękopis: autograf kompozytora

rękopis: autor niezidentyfikowany

1869

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis: autograf kompozytora

1922-12-01

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis: kopia ręką Włodzimierza Poźniaka

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis: autograf kompozytora

rękopis: autograf kompozytora

1916-12

rękopis: autograf kompozytora

1901

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

1865-08-05

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis : kopia nieznanego autora

1820

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis: kopie nieznanego autora oraz fragmenty ze śpuścizny po Janie Gallu

Polonez

rękopis : kopia nieznanego autora

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: kopia ręką Adolfa Steiberta

rękopis : autograf kompozytora

rękopis : kopia nieustalonych autorów

rękopis: autograf kompozytora

1934-12-11

rękopis: autor niezidentyfikowany

1850

Polskie kolędy i pastorałki starodawne i współczesne (40)

rękopis: autograf ręką Bolesława Wallek Walewskiego

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: autor niezidentyfikowany

Pomsta Jontkowa

rękopis: autograf kompozytora

Pomsta Jontkowa

rękopis: autograf kompozytora

Pomsta Jontkowa

rękopis: autograf kompozytora

1926-09

Pomsta Jontkowa

rękopis: autograf kompozytora

Pomsta Jontkowa

rękopis: autograf kompozytora

Pomsta Jontkowa

rękopis: kopie różnych kopistów oraz kopia Gustawa Klęska

1900

Pomsta Jontkowa : opera w 4 aktach

rękopis: autograf kompozytora

Pomsta Jontkowa : opera w 4 aktach

rękopis: autograf kompozytora

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis: autograf kompozytora

Ponuro gwiżdże północny wiatr

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rekopis: autograf kompozytora

1914

rękopis: kopia nieznanego autora

Pory dnia

rękopis: kopia ręką Bolesława Wallek–Walewskiego

Posłanniku Boży Tobie cześć...

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany, tekst pisany ręką Ant. Andrzejowskiego

1850-01-01

rękopis: autograf kompozytora

1950-07

rękopis: autograf kompozytora

1950-07

rękopis: autograf kompozytora

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis: autograf kompozytora

rękopis: autograf kompozytora

1923-04-09

rękopis: autograf kompozytora

1923-04-09

rękopis : kopia nieustalonego autora

rękopis : kopia nieustalonego autora

rękopis: autograf kompozytora

1922-09-13

rękopis : kopia nieustalonego autora

rękopis : autograf kompozytora

rękopis : autograf kompozytora

1932-04-10

Powódź : op. 13

rękopis: autograf kompozytora

1928-09

rękopis : autograf kompozytora

Pożegnanie

rękopis : kopia nieustalonego autora

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis : autograf kompozytora

1926-03-01

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

1850

rękopis : autograf kompozytora

1910-10-19

rękopis: autograf kompozytora

1935

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis : autograf kompozytora

1921-10-27

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: autograf kompozytora

1930-07-28

Prawica i lewica

rękopis: autor niezidentyfikowany

1928-12-27

rękopis: autograf kompozytora

1943-09

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis : autograf kompozytora

rękopis : kopia nieustalonego autora

Prośba : op. 11

rękopis: autograf kompozytora

1904-06

rękopis : kopia nieustalonego autora

Fotokopia autografu

1923-03-09

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis: kopia nieznanego autora

1906-01-20

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis : autograf kompozytora

1906-08-19

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: autograf ręką Włodzimierza Poźniaka

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: autograf kompozytora

1958-09

rękopis: autograf kompozytora

Przykro, przykro jest dębowi : op. 4 nr 1

rękopis: autograf kompozytora

1900

rękopis : autograf kompozytora

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

Przyszedł dziś... : op. 15

rękopis : autograf kompozytora

rękopis : autograf kompozytora

1904

rękopis: autograf kompozytora

rękopis: autograf

1871

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis : autograf kompozytora

Puchar mojego życia

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis : autograf kompozytora

1881-07-06

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany