Tytuł
Strzałka
Typ / rodzaj
Strzałka
Data powstania
Strzałka

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis: autograf kompozytora

rękopis: autograf kompozytora

1936-12-30

rękopis: autograf ręką Włodzimierza Poźniaka

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: kopia ręką Włodzimierza Poźniaka

1950-04-20

rękopis : autograf autora opracowania

rękopis: kopia ręką J. Stańczyka

1900-04-04

rękopis : kopia nieznanego autora

rękopis: autograf kompozytora

1951

rękopis : kopia nieustalonego autora

rękopis: kopia ręką Marii Bursowej

1925-03-18

rękopis: kopia ręką Karola Alszera

1925-07-14

rękopis: autograf kompozytora

rękopis: kopia ręką Włodzimierza Poźniaka

rękopis: autograf kompozytora

1958

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis : autograf kompozytora

-

rękopis : autograf kompozytora oraz kopia nieustaonego autora

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis: autograf kompozytora

rękopis: autograf kompozytora

1940

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis : autograf kompozytora

rękopis : dokument pisany ręką Wallek–Walewskiego

rękopis: autograf Stanisława Moniuszki

-

rękopis: autograf kompozytora

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: autograf kompozytora

1937

rękopis: autograf kompozytora

1937

rękopis: autograf Alfreda Gradsteina

1948-11-16

rękopis: autograf kompozytora

1950-06

rękopis: kopia ręką Włodzimierza Poźniaka

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis: autograf kompozytora

1929-11-20

rękopis : kopia nieustalonego autora

rękopis: autograf kompozytora

1928-03-30

rękopis : autograf kompozytora

1941-11-29

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis : autograf kompozytora

1901-02-09

rękopis: autograf kompozytora

1940

rękopis: autograf kompozytora

1933-12-06

rękopis : autograf kompozytora

1944-05

rekopis: autograf kompozytora

1958-10-13

rękopis: autograf kompozytora

1934

rękopis: autograf kompozytora

1935-04-25

rękopis : autograf kompozytora

1950-05-12

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis: kopia ręką Włodzimierza Poźniaka

rękopis: autor niezidentyfikowany

1800

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis: kopia ręką Włodzimierza Poźniaka

rękopis : autograf kompozytora

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis : autograf kompozytora

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis: autograf kompozytora

1943-04-16

rękopis : autograf kompozytora

rękopis : autograf kompozytora

1890

rękopis: kopia ręką Ludwika Petera

1880

rękopis: autograf kompozytora

1936

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis: kopia ręką Marii Bnińskiej

rękopis : autograf kompozytora

1871-12-10

rękopis: autograf kompozytora

1903

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: kopia ręką J. Stańczyka

1931-03-03

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis : autograf kompozytora

1907

Fotokopia autografu

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis: autograf ręką Włodzimierza Poźniaka

rękopis : autograf kompozytora

1919-07

rękopis: autograf kompozytora

rękopis: autograf kompozytora

1915

rękopis: autor niezidentyfikowany

1953

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis : szkic kompozytora

1950-02-13

rękopis: autograf kompozytora

1941-09-25

rękopis: autograf kompozytora

Fotokopia autografu

1923-05-03

rękopis : szkic autora

1956

rękopis: fotokopia

rękopis: autograf kompozytora

1930-06-04

rękopis: autograf kompozytora

rękopis: autor niezidentyfikowany

1860

rękopis : autograf autora opracowania

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis : autograf kompozytora

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: autograf kompozytora

rękopis: autograf kompozytora

1904

rękopis : autograf kompozytora

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: autograf kompozytora

rękopis: autograf kompozytora Meyerholda

1955

rękopis: autograf kompozytora

rękopis: autograf kompozytora

1926-09-08

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis: autograf kompozytora

rękopis: autograf kompozytora

rękopis: autor niezidentyfikowany

1869

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis: autograf kompozytora

1922-12-01

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis: kopia ręką Włodzimierza Poźniaka

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis: autograf kompozytora

rękopis: autograf kompozytora

1916-12

rękopis: autograf kompozytora

1901

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

1865-08-05

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis : kopia nieznanego autora

1820

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis: kopie nieznanego autora oraz fragmenty ze śpuścizny po Janie Gallu

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: kopia ręką Adolfa Steiberta

rękopis : autograf kompozytora

rękopis : kopia nieustalonych autorów

rękopis: autograf kompozytora

1934-12-11

rękopis: autor niezidentyfikowany

1850

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis: autograf kompozytora

rekopis: autograf kompozytora

1914

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis: autograf kompozytora

1950-07

rękopis: autograf kompozytora

1950-07

rękopis: autograf kompozytora

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis: autograf kompozytora

rękopis: autograf kompozytora

1923-04-09

rękopis: autograf kompozytora

1923-04-09

rękopis : kopia nieustalonego autora

rękopis : kopia nieustalonego autora

rękopis: autograf kompozytora

1922-09-13

rękopis : kopia nieustalonego autora

rękopis : autograf kompozytora

rękopis : autograf kompozytora

1932-04-10

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis : autograf kompozytora

1926-03-01

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

1850

rękopis : autograf kompozytora

1910-10-19

rękopis: autograf kompozytora

1935

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis : autograf kompozytora

1921-10-27

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: autograf kompozytora

1930-07-28

rękopis: autograf kompozytora

1943-09

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis : autograf kompozytora

rękopis : kopia nieustalonego autora

rękopis : kopia nieustalonego autora

Fotokopia autografu

1923-03-09

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis: kopia nieznanego autora

1906-01-20

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis : autograf kompozytora

1906-08-19

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: autograf ręką Włodzimierza Poźniaka

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: autograf kompozytora

1958-09

rękopis: autograf kompozytora

rękopis : autograf kompozytora

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis : autograf kompozytora

1904

rękopis: autograf kompozytora

rękopis: autograf

1871

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis : autograf kompozytora

rękopis : autograf kompozytora

1881-07-06

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany