Tytuł
Strzałka
Typ / rodzaj
Strzałka
Data powstania
Strzałka

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis : kopia ręką P. Teisseyre

1897-12-25

rękopis : autograf kompozytora

1913-07

rękopis : kopia nieustalonego autora

rękopis : kopia nieustalonego autora

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

1800

rękopis : autograf kompozytora

rękopis : autograf autora opracowania

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis: autograf kompozytora

rękopis : autograf autora opracowania

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis: autograf kompozytora

rękopis : autograf kompozytora

Fotokopia autografu

1920-12-02

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: autograf kompozytora

1926

rękopis: autograf ręką Włodzimierza Poźniaka

1943

rękopis : szkic kompozytora

1914-09

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

1914

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

1914

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis : kopia nieustalonego autora

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: autograf kompozytora

1937-07-20

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis: kopia Ms. 8300 W. Tow. Muz.