Tytuł
Strzałka
Typ / rodzaj
Strzałka
Data powstania
Strzałka

rękopis: autograf kompozytora

1931-09

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis: kopia nieznanego autora

Kserokopia autografu

1923-04-17

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis : autograf kompozytora

1950-04-25

rękopis: autograf ręką Włodzimierza Poźniaka

19975

rękopis : autograf autora opracowania

rękopis : autograf autora opracowania

rękopis : autograf kompozytora

1909-05-10

rękopis : autograf kompozytora