Tytuł
Strzałka
Typ / rodzaj
Strzałka
Data powstania
Strzałka
U dnia, którego nie znam, stoję bram : op. 16

rękopis: autograf kompozytora

rękopis: autograf kompozytora

1931-09

U nas inaczej

rękopis : kopia nieznanego autora

rękopis: autor niezidentyfikowany

U naszego Pana…

rękopis : szkic nieznanego autora

rękopis: kopia nieznanego autora

U wrót ciszy

rękopis: autor niezidentyfikowany

Kserokopia autografu

1923-04-17

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis : autograf kompozytora

1950-04-25

rękopis: autograf ręką Włodzimierza Poźniaka

19975

rękopis : autograf autora opracowania

rękopis : autograf autora opracowania

Urząd wiejski siadł za ławą…

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis : autograf kompozytora

1909-05-10

Usteczka

rękopis: autograf kompozytora

rękopis : autograf kompozytora