Tytuł
Strzałka
Typ / rodzaj
Strzałka
Data powstania
Strzałka

rękopis : kopia niezidentyfikowanego autora

1941

fotokopia autografu

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

1935-10-27

rękopis : kopia nieustalonego autora

1919-08-09

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis : kopia nieustalonego autora

rękopis : autograf kompozytora

W jawie to czy śnie...

rękopis: autograf kompozytora

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: kopia ręką Włodzimierza Poźniaka

1952-01

rękopis : kopia M. J. Kozłowskiego

1926

W mym sercu cicha piosenka drży...

rękopis: autograf kompozytorki

Fotokopia autografu

1923-11-12

rękopis : autograf kompozytora

1923-12-29

W odczucia mego głąb...

rękopis: autograf kompozytorki

1899-02-02

rękopis: autograf kompozytora

rękopis: fotokopia

rękopis : autograf kompozytora

rękopis : autograf autora opracowania

rękopis: kopia nieznanego autora

Wędka Feniksany : 4 piosenki

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis : autograf kompozytora

1916-01

rękopis : autograf kompozytora

1916-01

Wejherowo

rekopis: autograf ręką Bolesława Wallek Walewskiego

1932

rękopis : szkic autora

rękopis : kopia ręką Alszera

1927-04-19

rękopis: kopia nieznanego autora

Wesoło żeglujmy! : na chór męski

rękopis : kopia nieustalonego autora

rękopis: autograf kompozytora

1932-12-06

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis : szkic autora

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis: kopia nieznanego autora

1884-10-21

rękopis: kopia nieznanego autora

Fotokopia autografu

1922-11

rękopis: kopia ręką Włodzimierza Poźniaka

1924-06

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis : autograf kompozytora

1948-07-23

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis : autograf kompozytora

1925

rękopis : autograf Kazimierza Meyerholda

1947-03-09

druk

-

rękopis: kopia nieznanego autora

1915

Wiesław czyli Wesele Krakowskie : sielanka narodowa w 1 akcie

rękopis: autor niezidentyfikowany

1866

Wiesław : wesele krakowskie

rękopis: autograf ręką L. Łaszewskiego oraz kopie różnych kopistów

1939-01-20

Wiesz co namiętność? : op. 4 nr 4

rękopis: autograf kompozytorki

Winifred i Kessy

rękopis: autor niezidentyfikowany

Wiosna

rękopis: autor niezidentyfikowany

fotokopia autografu

1925-08-06

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

1913-12

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis: autograf kompozytora

1927-10

Kserokopia autografu

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis : autograf kompozytora

Wspomnienie

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis: autograf kompozytora

1960

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis: kopia nieznanego autora

1909-03-03

rękopis : autograf kompozytora

Wśród rozłogów przestrzeni i czasu… : Aforyzm Marka Aureljusza : na chór męski lub kwartet wokalny

rękopis : kopia nieustalonego autora

Wstęp i pieśń Car–dziewicy z groteski Konik Garbusek

rękopis : szkic kompozytora

1950-02-13

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis: autograf ręką Włodzimierza Poźniaka

Wycianaki Krakowskie : Zielony Balonik

rękopis : szkic autora?

Wycieczka : melodia ludowa

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis: autograf kompozytora

1952-12-07

rękopis: kopia nieznanego autora