Tytuł
Strzałka
Typ / rodzaj
Strzałka
Data powstania
Strzałka

rękopis : kopia nieznanego autora

rękopis: kopia nieznanego autora

Z cyklu Trjoletów do słów Emila Zegadłowicza. Trjolet piąty

rękopis : autograf kompozytora

1929-10

Fotokopia autografu

1923-08-08

Fotokopia autografu

1923-08-12

fotokopia autografu

1924-09-24

rękopis: kopia nieznanego autora

1909-03-02

rękopis: kopia nieznanego autora

1909-10-09

rękopis: kopia nieznanego autora

1915

Z gwiazdą : słuchowisko radiowe

rękopis: autograf kompozytora

rękopis: autograf kompozytora

1825

Fotokopia autografu

1921-05-26

rękopis: autograf kompozytora

rękopis : kopia nieznanego autora

1975

Z pieśni ludowych

rękopis : szkic nieznanego autora

Z poezji Karola Wojtyły : Magnificat

rękopis: kserokopia autografu kompozytorki

1982

Z poezji Karola Wojtyły. Pieśń o Bogu Krytycznym : Wybrzeża pełne ciszy : poemat na zespół męski a cappela tenor, baryton solo : recytacja

rękopis: kserokopia autografu kompozytorki

1982

rękopis: autograf kompozytora

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

Kserokopia autografu

1923-05-05

Fotokopia autografu

1923-05-03

rękopis: autor niezidentyfikowany

Żabi król

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

Zabobon : czyli Krakowiacy i Górale : opera polska

rękopis: kopia nieznanego autora

Zabrze : pieśń na czterogłosowy chór męski lub mieszany z orkiestrą symfoniczną

rękopis: autor niezidentyfikowany

1949-09-16

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis: autograf kompozytora

rękopis: autograf kompozytora

rękopis : autograf kompozytora

1930

rękopis : kopia nieustalonego autora

Zakwitły krzewy bzów

rękopis: autograf ręką Bolesława Wallek Walewskiego

1926-06-26

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: autograf kompozytora

1943-06-25

rękopis: autor niezidentyfikowany

Zapachło wsią i majem… : pieśń na czterogłosowy chór męski

rękopis : autograf kompozytora

1903-06-15

szkic kompozytora

rękopis : kopia nieustalonego autora

rękopis: autograf kompozytora

1895

rękopis: kopia ręką Włodzimierza Poźniaka

rękopis : autograf kompozytora

Zbiór 20 śpiewów kościelnych : na 2, 3 i 4 głosy z towarzyszeniem organów

rękopis : autograf kompozytora

1886-02-17

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis : autograf kompozytora

1889-05-09

rękopis: autograf kompozytora

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis: autograf kompozytora

1847

rękopis: autograf kompozytora

rękopis : kopia ręką Władysława Nalepy

Zbiór pieśni. Pieśni świeckie humorystyczne

rękopis : kopia ręką Władysława Nalepy?

1871

Zbiór pieśni

rękopis : kopia niezidentyfikowanego autora

1902-01-31

Zbiór pieśni

rękopis : szkic autora

1902-12-11

Zbiór pieśni

rękopis : kopia nieustalonego autora

1911-10-22

Zbiór pieśni narodowych

rękopis: autor niezidentyfikowany

1840

Zbiór pieśni patriotycznych i studenckich z melodiami

rękopis : kopia ręką Władysława Nalepy?

1890-03-04

Zbiór pieśni patriotycznych i studenckich z melodiami

rękopis : kopia ręką Władysława Nalepy?

1890-02-13

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

1837-09-10

rękopis: autograf kompozytora

1930-03-28

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis : kopia niezidentyfikowanego autora

Że

rękopis: autograf kompozytora

1940-08-17

rękopis : kopia nieustalonego autora

Zélis et Valcour : air

rękopis: autor niezidentyfikowany

Zemsta : z poematu J. Słowackiego Jan Bielecki : Kantata na chór, orkiestrę i sola : op. 5

rękopis: oprawiona kserokopia

1907

rękopis : autograf kompozytora

1904-09

rękopis: autograf kompozytora

rękopis: kopia z rkp. Tow. Muz. 8299 k. 14

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis : kopia niezidentyfikowanego autora

1946

rękopis : kopia nieustalonego autora

rękopis: autograf ręką Włodzimierza Poźniaka

rękopis: autograf kompozytora

1927-05

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: autograf kompozytora

1936

Zmartwychwstanie

rękopis: autograf kompozytora

Zmartwychwstanie

rękopis: autograf kompozytora

1926-04

rękopis: autograf kompozytora

1926-06

Znaleziony

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis: autograf ręką Bolesława Wallek Walewskiego

rękopis: autograf kompozytora

1949-04-09

rękopis: autograf kompozytora

1946-09-27

Żona dwu mężów

rekopis: autograf ręką Bolesława Wallek Walewskiego

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis: kopia ręką Ludwika Petera

1850

rękopis: autograf kompozytora

rękopis : kopia nieustalonego autora

Życzenie : tercet na alt, tenor, baryton z towarzyszeniem fortepianu

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany