Tytuł
Strzałka
Typ / rodzaj
Strzałka
Data powstania
Strzałka

rękopis : kopia nieznanego autora

rękopis: kopia nieznanego autora

Fotokopia autografu

1923-08-08

Fotokopia autografu

1923-08-12

fotokopia autografu

1924-09-24

rękopis: kopia nieznanego autora

1909-03-02

rękopis: kopia nieznanego autora

1909-10-09

rękopis: kopia nieznanego autora

1915

rękopis: autograf kompozytora

1825

Fotokopia autografu

1921-05-26

rękopis: autograf kompozytora

rękopis : kopia nieznanego autora

1975

rękopis: autograf kompozytora

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

Kserokopia autografu

1923-05-05

Fotokopia autografu

1923-05-03

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis: autograf kompozytora

rękopis: autograf kompozytora

rękopis : autograf kompozytora

1930

rękopis : kopia nieustalonego autora

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: autograf kompozytora

1943-06-25

rękopis: autor niezidentyfikowany

szkic kompozytora

rękopis : kopia nieustalonego autora

rękopis: autograf kompozytora

1895

rękopis: kopia ręką Włodzimierza Poźniaka

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis : autograf kompozytora

1889-05-09

rękopis: autograf kompozytora

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis: autograf kompozytora

1847

rękopis: autograf kompozytora

rękopis : kopia ręką Władysława Nalepy

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

1837-09-10

rękopis: autograf kompozytora

1930-03-28

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis : kopia niezidentyfikowanego autora

Że

rękopis: autograf kompozytora

1940-08-17

rękopis : kopia nieustalonego autora

rękopis : autograf kompozytora

1904-09

rękopis: autograf kompozytora

rękopis: kopia z rkp. Tow. Muz. 8299 k. 14

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis : kopia niezidentyfikowanego autora

1946

rękopis : kopia nieustalonego autora

rękopis: autograf ręką Włodzimierza Poźniaka

rękopis: autograf kompozytora

1927-05

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: autograf kompozytora

1936

rękopis: autograf kompozytora

1926-06

rękopis: autograf ręką Bolesława Wallek Walewskiego

rękopis: autograf kompozytora

1949-04-09

rękopis: autograf kompozytora

1946-09-27

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis: kopia ręką Ludwika Petera

1850

rękopis: autograf kompozytora

rękopis : kopia nieustalonego autora