W górę serca!: drugi zbiór pieśni narodowych i patriotycznych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł
Strzałka
Autor muzyki
Strzałka
Autor słów
Strzałka

Bóg nasza opieka

Łoziński, Wł.

Bolesław Chrobry

Niemcewicz, Julian Ursyn

Bywaj mi zdrowy, kraju kochany

Byron, George Gordon
Mickiewicz, Adam

Chociaż to życie

Dobrzyński, Ignacy Feliks
Komorowski, Ignacy Marceli

Pol, Wincenty

Cieszmy się bracia nadzieją

nieznany

F. A. Kr.

Czarna czamara

Czarna sukienka

Preisner, Zbigniew

Gaszyński, Konstanty
Goszczyński, Seweryn

Dawna moda

Dawne czasy

Dumka

Dziedzina ojczysta

Studziński, Karol

Lenartowicz, Teofil

Dziś do ciebie przyjść nie mogę

Magierski, Stanisław
Król, Bronisław
nieznany

Magierski, Stanisław
nieznany
Krahelska, Krystyna Irena

Gdy się pola zazielenia

Gdybym się zmienił

Mickiewicz, Adam

Gdzie się podział

Gospodyni

Pol, Wincenty

Hasło „Przyjaźniaków”

Hej Polska nie zginęła!

Hej koledzy!

Noskowski, Zygmunt

Michałowicz, Jan

Hej, koledzy, dalej żywo

Kąsinowski

Hejże za mną

Ładnowski, Al.

Hura do ataku

Jak bywało

Moniuszko, Stanisław

Jak się macie, Bartłomieju

Jedzie w las ułan

Jeńcy

Pol, Wincenty

Kazimierz Wielki

Szymanowska, Maria

Niemcewicz, Julian Ursyn

Kiedy będzie słońce i pogoda

Kiedy na świat rzucę okiem

Kamiński, Jan Nepomucen

Kochajmy się

Czubski, Jan

Górecki, Antoni

Kochanka

Brodziński, Kazimierz

Kosa z pod Racławic

Kraj ojczysty

Jachowicz, Stanisław
Lenartowicz, Teofil

Krakowiak z 1830 r.

Krakowianka

Las

Rapacki, Wincenty

Lepiej sobie zaśpiewać

Majdanek

Gosławski, Maurycy

Marsz konfederatów Barskich

nieznany

nieznany

Marsz wojenny

Mazury

Miłość, śpiewanie i wino

Zaleski, Wacław Michał

Modlitwa

Moniuszko, Stanisław
Mikuszewski, Józef

Wasilewski, Edmund

Mój kumotrze

Anczyc, Władysław Ludwik

Na polu bitwy

Górecki, Antoni

Nie pójdę ja za dziedzica

Abratowski, Kazimierz
Anczyc, Władysław Ludwik

Niechaj się pan nie zalica

Niewola

O miłości Ojczyzny

O, przeklęte oświecenie!

Kamiński, Jan Nepomucen

Pamiętne dawne Lechity!

Brodziński, Kazimierz

Piast

Niemcewicz, Julian Ursyn

Pierwsi Sybiracy

Pieśń cmentarna

Pieśń o Drewiczu

Pieśń o ziemi naszej

Sierosławski, Józef
Dembiński, Bolesław

Pol, Wincenty

Pieśń rycerza

Bursa, Stanisław

Reyzner

Pieśń towarzyska

Piosnka żołnierska

Duniecki, Stanisław

Romanowski, Mieczysław

Podług dawnego zwyczaju

Dmurzewski, L. A.

Polak jestem

Polonez

Polonez rycerski

Kurpiński, Karol

Kamiński, Jan Nepomucen

Polonez trzeciego maja

Rodowski, Aleksander

Kniaźnin, Franciszek Dionizy

Polska nuta

Polski przemysł niech nam żyje!

Dylewski

Szastecki, L.

Powstaniec litewski

Pol, Wincenty

Pożajście

Pol, Wincenty

Racławice

Konopnicka, Maria

Śmiało kawalery

Jasiński

Śpiew akademików

Śpiew studenta

Kamiński, Jan Nepomucen

Śpiew wojenny I

Górecki, Antoni

Śpiew wojenny II

Górecki, Antoni

Stefan Batory

Lejsel, I. F.

Niemcewicz, Julian Ursyn

Stefan Czarniecki

Kurpiński, Karol

Niemcewicz, Julian Ursyn

Strój polski

Kamiński, Jan Nepomucen

Świat srogi

Bogusławski, Wojciech

Święta miłości

Sowiński, Wojciech

Krasicki, Ignacy

Sygnaturka

Sztandary polskie w Kremlu

Lachman, Wacław

Romanowski, Mieczysław

Taniec ojców

Ułan

Ułan polski

Wasilewski, Edmund

W naszej wiosce!

Syrokomla, Władysław

Wdziawszy kontusz

Dmurzewski, L. A.

Wędrówka

Wesoło, żeglujmy wesoło!

Wasilewski, Edmund

Witaj domku mój rodzinny

Wszystko do celu dąży na świecie

Wygnaniec

Zaloty Karmazyna

Więcej...