Śpiewnik narodowy z nutami

Zgłoszenie do artykułu: Śpiewnik narodowy z nutami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł
Strzałka
Autor muzyki
Strzałka
Autor słów
Strzałka

Boże Ojcze, Twoje dzieci

Antoniewicz, Karol
Skałkowski, Marceli

Boże, coś Polskę

Kaszewski, Jan Nepomucen
Solié, Jean Pierre

Feliński, Alojzy
Górecki, Antoni

Bywaj mi zdrowy, kraju kochany

Byron, George Gordon
Mickiewicz, Adam

Ciężko ranny

Kurpiński, Karol

nieznany

Czemu smutek serce tłoczy

nieznany

Dalej, chłopcy tylko żwawo

nieznany

Dręczy lud biedny

Hoffman, Kazimierz

Anczyc, Władysław Ludwik
Strokowa, Jadwiga
Motas, Wincenty

Gdyby orłem być!

Gosławski, Maurycy

Grzmią pod Stoczkiem armaty

Kapliński, Julian
Karpiński, Julian
Korytyński, Albin

Pol, Wincenty

Hej Mazury!

Hej, tam w karczmie

Korytyński, Albin
Kapliński, Julian

Ehrenberg, Gustaw

Idzie żołnierz borem, lasem

nieznany

nieznany

Jest kraina

Nowakowski, Józef

Kucz, W.

Kochajmy się

Czubski, Jan

Górecki, Antoni

Marsz Sokołów

Czerwiński, Wilhelm

Lam, Jan

Marsz strzelców

Anczyc, Władysław Ludwik

Anczyc, Władysław Ludwik
Czyżowski, Kazimierz Andrzej

Mazurek Dąbrowskiego

nieznany
Ogiński, Michał Kleofas

Wybicki, Józef

Modlitwa przed bitwą

Himmel, Friedrich Heinrich

Kowalski, Franciszek

Na Wawel

nieznany
Moniuszko, Stanisław
Studziński, Piotr
Studziński, Wincenty

Wasilewski, Edmund
nieznany

Nie dbam jaka spadnie kara

Satanowski, Jerzy

Mickiewicz, Adam

Nie ma jak nasz kraj

Lenartowicz, Teofil

Nie tak in illo tempore bywało

Ojcze z niebios

Moniuszko, Stanisław

Wolski, Włodzimierz

Orły, sokoły

Romanowski, Mieczysław

Pamiętne dawne Lechity!

Brodziński, Kazimierz

Piękna nasza Polska cała

Sierosławski, Józef
nieznany
Wawrzynowicz, Ludwik

Pol, Wincenty

Pieśń Filaretów

nieznany
Weber, Karol Maria
Klukowski, Józef Tadeusz

Mickiewicz, Adam

Pieśń o wolności

Kurpiński, Karol
nieznany
Kamiński, Jan Nepomucen

Kamiński, Jan Nepomucen

Płynie Wisła, płynie

Hoffman, Kazimierz

Wasilewski, Edmund
Hoffman, Kazimierz

Polonez Kościuszki

nieznany
Barcicki, A.
Kościuszko, Tadeusz

Suchodolski, Rajnold

Polska dziewica

nieznany

Polska powstaje

nieznany

nieznany

Polski przemysł niech nam żyje!

Dylewski

Szastecki, L.

Pomoc dajcie mi rodacy

Słowacki, Juliusz

Pułk Czwarty

nieznany
Doche, Joseph-Denis
Lortzing, Gustaw Albert

Mosen, Julius
Kamiński, Jan Nepomucen
Stiller, Robert
nieznany

Rocznica powstania

nieznany
Klukowski, Józef Tadeusz

Pol, Wincenty

Rota

Nowowiejski, Feliks

Konopnicka, Maria
nieznany

Serce nie sługa

Kurpiński, Karol

Straż nad Wisłą

Jarecki, Henryk

Trzeci Maj

nieznany
Chopin, Fryderyk
Klukowski, Józef Tadeusz

Suchodolski, Rajnold
nieznany

W krwawem polu srebrne ptaszę

Bojarski, Alfred

Pol, Wincenty

Warszawianka

Kurpiński, Karol
Prosnak, Jan

Delavigne, Kazimierz
Sienkiewicz, Karol Kazimierz

Wesoło, żeglujmy wesoło!

Moniuszko, Stanisław

Wasilewski, Edmund

Wilia naszych strumieni rodzica

Moniuszko, Stanisław
Loewe, Johann Carl Gottfried
Lipiński, Karol Józef

Mickiewicz, Adam

Wszystkie nasze dzienne sprawy

Dąbrowski

Karpiński, Franciszek

Z dymem pożarów

Nikorowicz, Józef
nieznany
Prosnak, Jan

Ujejski, Kornel

Żal za Ukrainą

Zaleski, Józef Bohdan

Więcej...
Dostęp