Muzyka źródeł: Romowie

Zgłoszenie do artykułu: Muzyka źródeł: Romowie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Osoba
Strzałka
Rola
Strzałka
Instrument
Strzałka
Utwory
Strzałka

Kałe Bała

główny wykonawca

1–15

Kałe Jakha

główny wykonawca

16–27

Mirga, Teresa

główny wykonawca

wokal, gitara

1–15

Gabor, Roman

główny wykonawca

wokal, akordeon, gitara

1–15

Mirga, Grzegorz

główny wykonawca

kontrabas, instrumenty perkusyjne

1–15

Kacica, Jacek

główny wykonawca

instrumenty perkusyjne

1–15

Gabor, Jadwiga

główny wykonawca

wokal

1–15

Mirga, Augustyn

główny wykonawca

wokal

1–15

Krasowski-Reiter, Fanel

główny wykonawca

skrzypce

16–27

Gabor, Mirosław

główny wykonawca

akordeon

16–27

Gabor, Zbigniew

główny wykonawca

gitara

16–27

Bołdyzer, Kazimierz

główny wykonawca

kontrabas

16–27

Gabor, Zofia

główny wykonawca

wokal

16–27

Gabor, Ewelina

główny wykonawca

wokal

16–27

Bołdyzer, Zenon

główny wykonawca

wokal

16–27

Bibliografia

1. 

http://www.folk.pl
Folkowy serwis informacyjny [odczyt: 09.08.2015].