Koncert Przeżyj to sam: 20 lat Lombard

Zgłoszenie do artykułu: Koncert Przeżyj to sam: 20 lat Lombard

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Koncert Przeżyj to sam: 20 lat Lombard

Wykonwca wg wydawcy:

Lombard

Data wydania:

2002

Wydawca:

Koch International

Numer katalogowy:

252 367 2

Nośnik:

CD

Czas trwania:

01:14:39

Miejsce nagrania:

Studio Polskiego Radia im. Agnieszki Osieckiej

Bibliografia

1. 

http://www.lombard.pl/.
Strona internetowa zespołu Lombard [odczyt: 21.02.2015].

2. 

http://www.archiwumrocka.art.pl/.
Archiwum Polskiego Rocka [odczyt: 21.02.2015].