Sławno: nagrania terenowe

Zgłoszenie do artykułu: Sławno: nagrania terenowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Sławno: nagrania terenowe

Wykonwca wg wydawcy:

Różni Wykonawcy

Data wydania:

-

Wydawca:

Muzeum Okręgowe w Tarnowie

Nośnik:

MC

Czas trwania:

30:00

Data nagrania:

1989

Miejsce nagrania:

Sławno

Źródła zewnętrzne

1. Muzeum Etnograficzne – Oddział Muzeum Okręgowego w Tarnowie , sygnatura R46 (133). Niepublikowane materiały własne Muzeum Okręgowego w Tarnowie. Więcej informacji: http://www.muzeum.tarnow.pl/oddzialy.php?id=3