Nazwa
Strzałka
Typ instytucji
Strzałka
Adres internetowy
Strzałka
Księgarnia muzyczna Bronisława Rudzkiego zob. Bronisław Rudzki

księgarnia

drukarnia

Księgarnia Jerzy Dunin-Borkowski zob. Jerzy Dunin-Borkowski

księgarnia

drukarnia

Księgarnia Zygmunta Jelenia zob. Drukarnia Zygmunta Jelenia
Księgarnia i skład nut E. Ostrowskiego zob. E. Ostrowski
Księgarnia Feliksa Grąbczewskiego zob. Feliks Grąbczewski

księgarnia

Księgarnia Ferdynanda Hoesicka zob. Ferdynand Hösick

księgarnia

Księgarnia i Skład Nut Gubrynowicza i Schmidta zob. Gubrynowicz i Schmidt

księgarnia

Księgarnia Gubrynowicza i Schmidta zob. Gubrynowicz i Schmidt

księgarnia

Księgarnia Juliana Guranowskiego zob. Julian Guranowski
Kaufmann i Spółka zob. Józef Kaufmann i Spółka

księgarnia

drukarnia

drukarnia

drukarnia

księgarnia

drukarnia

Klub Sportowy Akademickie Zrzeszenie Sportowe Politechnika Wrocławska zob. KS AZS Politechnika Wrocławska

drukarnia

Karl Kray zob. Karol Kray

drukarnia

księgarnia

stowarzyszenie religijne

towarzystwo

drukarnia

drukarnia

drukarnia

drukarnia

drukarnia

zakon

stowarzyszenie religijne

Kolegjum Organistów Diecezji Lubelskiej zob. Kolegium Organistów Diecezji Lubelskiej

stowarzyszenie religijne

organizacja młodzieżowa

księgarnia

towarzystwo naukowe

organizacja pozarządowa

Komitet Budowy Domu Żołnierza w Przemyślu

organizacja państwowa

prywatne przedsiębiorstwo

Księgarnia i skład nut muzycznych Konstantego Budkiewicza zob. Konstanty Budkiewicz

księgarnia

organizacja wojskowa

stowarzyszenie

fundacja

związek

drukarnia

Krakowskie Zakłady Graficzne Zakład 1 zob. Krakowskie Zakłady Graficzne 1

drukarnia

drukarnia

drukarnia

drukarnia

Krakowskie Zakłady Graficzne 5 zob. Krakowskie Zakłady Graficzne Nr 5

drukarnia

drukarnia

drukarnia

drukarnia

drukarnia

drukarnia

Kruziński & Lewi zob. Kruziński i Lewi

organizacja młodzieżowa

Księgarni i składu nut Mariana Niemierkiewicza zob. Marian Niemierkiewicz

księgarnia

Księgarni Mariana Niemierkiewicza zob. Marian Niemierkiewicz

księgarnia

księgarnia

księgarnia

księgarnia

księgarnia

księgarnia

drukarnia

księgarnia

księgarnia

księgarnia

księgarnia

Księgarnia Kaspra Wojnara i Spółki zob. Księgarnia K. Wojnara i Spółki

księgarnia

Księgarnia Ludowa Kaspra Wojnara zob. Księgarnia K. Wojnara i Spółki

księgarnia

księgarnia

księgarnia

księgarnia

księgarnia

księgarnia

Księgarnia Polska Bernarda Połonieckiego zob. Księgarnia Polska

księgarnia

księgarnia

księgarnia

Księgarnia S. Sadowskiego zob. Księgarnia oraz Skład Nut Stanisława Sadowskiego

księgarnia

Księgarnia Stanisława Sadowskiego zob. Księgarnia oraz Skład Nut Stanisława Sadowskiego

księgarnia

Księgarnia Seyfartha i Czajkowskiego zob. Seyfart i Czajkowski

księgarnia

księgarnia

księgarnia

Księgarnia Teodora Gieszczykiewicza zob. Teodor Gieszczykiewicz

księgarnia

Księgarnia Tytusa Daszkiewicza zob. Tytus Daszkiewicz

księgarnia

księgarnia

Księgarnia i Drukarnia Katolicka Spółka Akcyjna zob. Księgarnia i Drukarnia Katolicka

księgarnia

księgarnia

Księgarnia oraz Skład Nut Stanisława Andrzeja Krzyżanowskiego zob. Stanisław Krzyżanowski

księgarnia

księgarnia

księgarnia

zakon

Księża Misyonarze zob. Księża Misjonarze

zakon

Księża Misjonarze na Kleparzu

zakon

zakon

instytucja państwowa

placówka publiczna

Kuratorjum Okręgu Szkolnego Lwowskiego zob. Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego

placówka publiczna

instytucja kościelna

instytucja kościelna

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

instytucja kościelna