Tytuł
Strzałka
Oznaczenie autora wg wydawcy
Strzałka
Nr wydania
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Rok wydania
Strzałka
B0747
B2014
B2026
B2822
B2832
B2890
B2907
B2987
B3056
B3062
B3075
B3281
B3539
B3541

Kaja Piotr

1997

Maszyński Piotr, Pajzderska Helena Janina

1902

Rapacki Wincenty syn

Langer Gustav

1949

Łapiński Kazimierz

Rajmondo, Stamir Włodzimierz, Kacperski Wojciech

1990

Pawelec Władysław, Czubaty Roman, Kaszkur Zbigniew, Zapert Zbigniew

1962

Pawelec władysław, Kaszkur Zbigniew, Zapert Zbigniew, Czubaty Roman

1 (właściwie 2)

1966

Kalman Emmerich, Makowiecka Michalina

1920

Kalman Emmerich, Makowiecka Michalina

1920

Kalman Emmerich, Makowiecka Michalina

1920

Kalman Emmerich, Makowiecka Michalina

1920

Wallek-Walewski Bolesław, Jachowicz Stanisław

1985

Wallek-Walewski Bolesław

Wallek-Walewski Bolesław, Jachowicz Stanisław

2

1929

Grodzieńska, Markowski J.

Kranowski Igo, Schnapper Henryk

1932

Buzuk Antoni, Gillowa Janina

1948

Bielicka Eugenia, Rydel Lucjan

1905

Drobner Mieczysław, Staff Leopold

1948

Kranowski Igo

1934

Kranowski Igo, Schnapper Henryk

5

1933

Kozar-Słobódzki Mieczysław, Wim Jan

Kozar-Słobódzki Mieczysław, Tuwim Julian

1958

Świerzyński Michał

Kozar-Słobódzki Mieczysław, Wim Jan

1920

Kozar-Słobódzki Mieczysław, Wim Jan

Kisielewski Stefan

1955

Stan Roman

1933

Verdi G.

Janicz Mieczysław, Podkomorzy Jacek

1978

Gordon Fanny, Brodziński, Krzewiński

1963

Radzik Marian, Dumnicka Jadwiga

1960

Balbina: boogie-woogie z repertuaru Chóru Czejanda

Radzik Marian, Dumnicka Jadwiga

1960

Radzik Marian, Dumnicka Jadwiga

1958

Maszyński Piotr, Gliński Kazimierz

1934

Żeleński Władysław

Wagner Richard

1959

Wallek Walewski Bolesław, Przerwa-Tetmajer Kazimierz

1971

Verdi Giuseppe

1958

Olearczyk Edward, Dobrowolski Stanisław Ryszard

1952

Moniuszko Stanisław, Korzeniowski Józef

1959

Moniuszko Stanisław

3

1930

Niewiadomski Stanisław, Asnyk Adam

Stańczyk Witold, Wodnicka Krystyna

1958

Biernacki Stanisław

1920

Tarczyński Czesław

1967

Kowal Marian, Oszanin Lew, Pasternak Leon, Lissa Zofia

1949

Kowal Marian, Oszanin Lew, Pasternak Leon, Lissa Zofia

2

1950

Rudziński Witold, Gałkowski Jan, Sadowski Roman

1953

Wasowski Jerzy, Jurandot Jerzy

1969

Prosnak Karol Mieczysław, Drabik Zbigniew

1936

Borkowski Bohdan, Gutowski W. D.

1894

Herold Ferdynand

1834

Dobrzyński Ignacy Feliks

1852

Münchheimer Adam

Walaciński Adam, Osiecka Agnieszka,

2001

Wiechowicz Stanisław

1949

Różycki Ludomir, Asnyk Adam

1947

1962

Cohen Leonard, Poks Cezary, Fajfer Marek, Salamon Jerzy

1983

Koszewski Andrzej, Ratajczak Józef

1974

Koszewski Andrzej, Ratajczak Józef

2

1977

Markiewicz Adam, Suchocki Tadeusz, Kubiak Tadeusz, Nowicki Edmund

1963

Abratowski Jerzy, Odrowąż Janusz

1959

Vidal Jerzy, Cyż Wacław

1966

Vidal Jerzy, Cyż Wacław

1965

Sygietyński Tadeusz

1952

Stafford F. Włast Andrzej

Lipski Stanisław, Słowacki Juliusz

Kuchtówna Lidia

1975

Schlechter Emanuel, Szer-Szeń, Dan Władysław

1934

Offenbach Jacques, Przesmycki Stanisław

Leoncavallo Ruggiero, Przesmycki Stanisław

Kücken Franciszek

Moniuszko Stanisław, Korsak Julian

2

Szopski F., Nowiński J.

1905

Moniuszko Stanisław, Korsak Julian

-

Auber Daniel

1832

Offenbach Jacques, Szwed Józef

Związek Śląskich Kół Śpiewaczych

1972

Leoncavallo Ruggiero, Rapacki Wincenty

Dembiński Bolesław

1905

Żeleński Władysław

1953

Żeleński Władysław, El...y

1890

Krupiński Wiktor, Modrzejowski T.

1918

Gall Jan

1899

Gall Jan

2

1956

Offenbach Jacques

1961

Rybicki Feliks, Schiller Leon

1932

Szweykowski Zygmunt M.

1969

Szweykowski Zygmunt M.

1969

Grudziński Czesław, Gaworski Henryk

1959

Grudziński Czesław, Gaworski Henryk, Oborski Bronisław

1962

Bartels Artur

1910

Barthels Artur

1885

Dzielska Jadwiga

Maszyński Piotr, Bogusławski Antoni

1933

Różycki Ludomir

1925

Łukasiewicz Stanisław

Wiehler Zygmunt, Ref-Ren

1928

Kassern Tadeusz Zygfryd, Staff Leopold

1939

Moniuszko stanisław, Chęciński Jan, Miller H.

1913

Gieburowski, Wacław

1918

Różycki Ludomir

1927

Różycki Ludomir

1926

Różycki Ludomir

1927

Kosicki Mieczysław, Uzdowski Czesław

1965

Kosicki Mieczysław, Uzdowski Czesław

1966

Moniuszko Stanisław

Gordon Fanny, Krzewiński Julian

1933

Karasiński Zygmunt, Tomski Jerzy, Valdi W.

1949

Sart Marek, Winkler Kazimierz

1960

Zarzycki Aleksander, Zacharjasiewicz Jan

Wieniec Władysław, Ell...y

1920

Nelson Rudolph, Willy

1925

Nelson Rudolf, Willy

1925

Kleczyński Jan, Kleczyński Władysław

1896

Rozynek Konrad

1935

Petersburski Jerzy, Włast Jerzy, Wars Henryk

2

1928

Wiechowicz Stanisław

Moniuszko Stanisław, Chęciński Jan

1870

Petersburski Jerzy, Stępień Wacław

1936

Sart Marek, Święcicki Mateusz, Ficowski Jerzy

1965

Ficowski Jerzy, Sart Marek, Święcicki Mateusz

1965

Grudziński Czesław, Radzik Marian, Werner Stanisław

1959

Grudziński Czesław, Werner Stanisław

1959

Kępski Janusz, Howil Paweł, Kłodzki Andrzej

1977

Zimiński Marian, Miller Jerzy

1987

Górzyński Tadeusz

1932

Lewandowski Adam, Włast Andrzej, Eiger Władysław

1933

Lewandowski Adam, Włast Andrzej, Eiger Władysław

Lewandowski Adam, Włast Andrzej

1933

Piotrowski Aleksander, Ratold Stanisław

1925

Kaszyca Edyta

„Śląsk”

2007

Szaliński Antoni, Urgacz Tadeusz

1955

Wars Henryk, Włast Andrzej

1930

Moniuszko Stanisław

1841

Radwan August, Wolski Włodzimierz

Pikiel Jarosław, Bukowski Jacek, Piotr Gardecki

1989

Czerniawski Dan, Rapacki Wincenty

1925

Czerniawski Dan, Rapacki Wincenty

1935

Noskowski Zygmunt, Stecki Sławomir

Jurdziński Kazimierz

1949

Kozar-Słobódzki Mieczysław ; Wroczyński Kazimierz

1920

Kozar-Słobódzki Mieczysław

1959

Kozar-Słobódzki Miczysław, Wroczyński Kazimierz

1920

Kozar-Słobódzki Mieczysław, Wroczyński Kazimierz

Bajkowska Zofia

1917

Bajkowska Zofia

1922

Wiehler Zygmunt, Własta Andrzej

Wiehler Zygmunt, Włast Andrzej

1927

Wiehler Zygmunt, Włast Andrzej

1927

Wiehler Zygmunt

1973

Nowowiejski Feliks, Zegadłowicz Emil

1933

Kiesewetter Tomasz, Pasternak Leon

1953

Kiesewetter Tomasz, Pasternak Leon

1953

Kiesewetter Tomasz, Pasternak Leon

1952

Kiesewetter Tomasz, Pasternak Leon

1952

Lubelski Alfred, Konarski Lucjan

Lubelski Alfred, Konarski Lucjan

1909

Tatarkiewicz Jan, Gawalewicz Marian

1904

Tatarkiewicz Jan, Gawalewicz Marian

1883

Tatarkiewicz Jan, Gawalewicz Marian

1889

1956

Sart Marek

1960

Denza Luigi

1913

Münchheimer Adam

1854

Krakowiak Henryk, Śliwiak Tadeusz, Kisza Stanisław

1957

Markiewicz Adam, Tur Artur, Feill Agnieszka, Kisza Stanisław

1964

Baird Tadeusz, Mickiewicz Adam

1956

Kierski Tadeusz, Kuniński Ziemowit

1961

Starczewski Feliks

1916

Januszko Andrzej, Urgacz Tadeusz

1977

Wiehler Zygmunt, Oborski Bronisław, Kuthan Zbigniew

1966

Dyląg Edward, Dąbrowski Andrzej

1981

Żeleński Władysław

Ratold Stanisław

Ekiert Janusz

Wiedza Powszechna

1994

Domosławski Marian

Loebl Bogdan

Wydawnictwo Nowy Świat

2003

Wiehler Zygmunt, Włast Andrzej

Wiehler Zygmunt

1929

Jakubowski Marek, Szalbierz Mariusz

Oficyna Wydawnicza Atena

1997

Spitzer Wiktor

1927

Żyliński Romuald, Winkler Kazimierz

1976

Jaworski Michał, Wrzos Jerzy

1933

Komorowski Ignacy, Malczewski Maria

Miller Karol, Kucza Karol

J_Muller

1870

Maszyński Piotr, Konopnicka Maria

1899

Krasińska Karolina, Kucza Karol

Żeleński Władysław

Münchheimer Adam

1860

Moniuszko Stanisław, Chęciński Jan

1870

Rączkowski Feliks

ks. Świerczek Wendelin

1928

Nowowiejski Feliks

1932

Chybiński Adolf

1938

Chybiński Adolf

1938

Pilecka Ligia

1985

Bursa Stanisław

1910

Kurpiński Karol, Bartkiewicz Tomasz Karol

1948

Niewiadomski Stanisław, De Musset Alfred

1924

1988

1988

Chlondowski Antoni

1936

Abratowski Jerzy, Adriański Zbigniew, Głowacki Juliusz

1960

Zamoyska Maria, Sienkiewicz Henryk

1902

Verdi Giuseppe

1957

Nowowiejski Feliks

1910

Święcicki Mateusz

1988

Dziuban Feliks

1937

Wallek-Walewski Bolesław

1948

Świerzyński Michał

Garbusiński Kazimierz

1938

Moniuszko Stanisław

Nikorowicz Jozef

Kraszewski Jan, Feliński Alojzy

Świder Józef

1984

Pilecka Ligia

1984

Garbusiński Kazimierz, Konopnicka Maria

1928

Petersburski Jerzy, Gold Artur

1988

Stoiński Stefan Marian

1938

Królikowski Wiesław

1993

Świrszczyńska Anna

1959

Damrosz Ryszard

1957

Wolański Ryszard

2004

Brown Nacio Herb, Włast Andrzej

1929

Gordon Fanny, Białostocki Zygmunt

1932

Prosnak Karol Mieczysław, ks. Sitko W.

1938

Piestrak Zygmunt

1948

Harald Jerzy, Wnukowska Eugenia, Rusek Józef

1957

Rubinstein Artur, Żeromski Tadeusz

Brok Bronisław

1951

Bogomazow Grigorij, Własta Andrzej

1928

Templin Grzegorz

2001

Swolkień Henryk, Lipniacki Wojciech

1951

Żytomirski Eugeniusz, Maklakiewicz Jan Adam

1951

Buduj Warszawę: na chór męski a cappella

Maklakiewicz Jan, Przegrodzki A.

Przegrodzki A., Maklakiewicz Jan

Fugara Marian

1954

Żyliński Romuald, Winkler Kazimierz

1958

Moniuszko Stanisław, Łodwigowski Stefan

1896

Drobner Mieczysław, Wiechowicz Stanisław

1948

Andrzejowski Adam, Umińska Eugenia

1951

Wallek-Walewski Bolesław, Smolarski Mieczysław

Siwek Władysław, Krasiński Zygmunt

1929

Barchacz Aleksander, Łebkowski Mirosław

1955

Harris Albert, Sewer

1946

Piętowski Wojciech, Tylczyński Andrzej

1 (właściwie 2)

1966

Piętowski Wojciech, Tylczyński Andrzej

1961

Haegenbarth Andrzej

„‬Viola Books”

1994

Figiel Piotr

1961

Figiel Piotr

2

1963

Trzciński Wojciech, Kondratowicz Janusz, Mass Zbigniew

1979

Olen

Popławski Janusz, Popławska Krystyna, Domański Dariusz

Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej „Bernardinum”

2005

Lotar Eugeniusz

Boruński Leon, Jurandot Jerzy

1938

Święcicki Witold, Rydel Lucjan

1936

Bzy

Rachmaninov Sergej Vasil’evic

1959

Starczewski Feliks, Kończyc Tadeusz

Wróblewski Alfred de

1918

Sierosławski Józef

1910

Mendelssohn-Bartholdy Feliks, Chęciński Jan

1880

Brzozowski Korneliusz

1919

Żeromski

Gärtner Katarzyna, Nowicki Edmund, Dutkiewicz Marta

1976

Bekier Elżbieta

1955

Paruszewska Maria

Rozynek Konrad

1935

Bach Jan Sebastian

1958

Szumowski Stanisław, Zawistowska Kazimiera

Świerczek Wendelin

1930

Klimczuk Bogusław, Kudelski Andrzej

1967

Pfeiffer Irena, Skwarnicki Marek

1983

Różycki Ludomir, Miciński Tadeusz

1910

Wróblewska Zofia, Słowacki Juliusz

Nikiforowa N., Żeromski_Tadeusz

Kurtycz Zbigniew, Logan Krzysztof

1978

Sewen Marek, Jastrzębiec-Kozłowski Andrzej

1978

Kopff Antoni, Darewicz Andrzej, Kołaczkowska Helena

1977

Będziemy zawsze razem: piosenka

Bieżan Włodzimierz, Dołęgowski Andrzej

Nowowiejski Feliks

1920

Curschman Friedrich

1890

Dicker Marceli, Stern Marjan

1933

Münchheimer Adam, Asnyk Adam

1878

Poradowski Stefan Bolesław

1946

Garbusiński Kazimierz, Sokulski Justyn

1934

Garbusiński Kazimierz, Sokulski Justyn

1934

Walter Władysław, Konopnicka Maria

Bendel Franz, Rapacki Wincenty

1888

Mart Jerzy, Lipniacki Wojciech

1960

Mart Jerzy, Lipniacki Wojciech

1956

Kwieciński Tadeusz, Drabik Zbigniew

Kwieciński Tadeusz, Drabik Zbigniew, Pasierb-Orland Jan

1958

Olearczyk Edward, Kołaczkowska Helena

1955