Tytuł
Strzałka
Typ / rodzaj
Strzałka
Data powstania
Strzałka

rękopis: autograf

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: autograf kompozytora

1846

rękopis : autograf kompozytora

-

rękopis : kopia nieustalonego autora

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis: kopia ręką Włodzimierza Poźniaka

rękopis: kopia ręką Włodzimierza Poźniaka

rękopis: autograf kompozytora

1949-12-14

rękopis: autograf kompozytora

1940

rękopis : autograf kompozytora

1932-03-10

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis : autograf autora opracowania

1946