5 pieśni ludowych : na głos chłopięcy lub chór sopranów z towarzy...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł właściwy:

5 pieśni ludowych : na głos chłopięcy lub chór sopranów z towarzyszeniem kwintetu instrumentów dętych drewnianych

Obsada instrumentalna:

Na głos chłopięcy lub chór sopranów z towarzyszeniem kwintetu instrumentów dętych drewnianych: 2 flety, 2 klarnety B i basklarnet B

Data powstania:

1940

Miejsce powstania:

Warszawa

Postać zapisu:

partytura

Gatunek muzyczny:

pieśń

Typ/rodzaj:

rękopis: autograf kompozytora

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska. Rkp. 1947 : 66

Informacje dodatkowe:

Na stronie tytułowej skreślono informację: Wykonano na Festiwalu Polskiej Muzyki Współczesnej dn. 2. IX. 1945 w Krakowie Zespół instr-wok. Filh. Krak.. W tym miejscu widnieje również okrągła atramentowa pieczątka Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w Krakowie. Na ostatniej stronie widnieją zapiski i skreślenia naniesione ołówkiem. Rękopis sporządzony piórem z poprawkami edytorskimi naniesionymi ołówkiem. Obejmuje 18 stron, w tym 2 nienumerowane, o wymiarach 27 na 34,5 cm.

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.