Tytuł
Strzałka
Typ / rodzaj
Strzałka
Data powstania
Strzałka

rękopis : autograf kompozytora

-

rękopis : autograf kompozytora

1945-11-04

rękopis : autograf kompozytora

rękopis : kopia nieznanego autora

1937

rękopis: autor niezidentyfikowany

1931-11-22

rękopis: autograf ręką Włodzimierza Poźniaka

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis: kopia ręką M. Kozłowskiego

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis : autograf Kazimierza Meyerholda

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis : kopia ręką Stanisława Sawickiego

1928-06-11

rękopis: kopia ręką Ludwika Petera

1850

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis : autograf kompozytora

rękopis : autograf kompozytora

rękopis : autograf kompozytora

rękopis : autograf kompozytora

rękopis : autograf kompozytora

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis : autograf autora opracowania

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis : autograf kompozytora

rękopis : autograf kompozytora

1916-01-30

rękopis : szkic kompozytora

1916-01

Fotokopia autografu

1921-05-20

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: autograf ręką Bolesława Wallek-Walewskiego

1916

rękopis : autograf kompozytora

rękopis : autograf kompozytora

1915-12-12

rękopis : kopia nieznanego autora

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: kopia Ms. 8330 W. Tow. Muz.

1837-08-23

rękopis: kopia ręką M. J. Kozłowskiego

1928-09-19

rękopis : kopia ręką Emanuela Kani

rekopis: autograf ręką Bolesława Wallek Walewskiego

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: autograf kompozytora

1861-07

rękopis : szkic autora

rękopis: kopia ręką Włodzimierza Poźniaka

1954-02

rękopis: kopia nieznanego autora