Baleria o jednym żołnierzu

Zgłoszenie do artykułu: Baleria o jednym żołnierzu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł właściwy:

Baleria o jednym żołnierzu

Tytuł oryginalny:

Balerja o jednym żołnierzu : opera w 1nym akcie

Obsada instrumentalna:

Na głos męski i orkiestrę.

Data powstania:

1937
od 1936 do 1937

Postać zapisu:

partytura

Typ/rodzaj:

rękopis : kopia nieznanego autora

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska. [akc.] 67 : 9

Informacje dodatkowe:

Pierwsza pieśń w rękopisie Muzyka jak w szczęśliwym… nie posiada zapisu nutowego, a jedynie pierwsze słowa utworu z numerem. W dokumencie znajdują się różne numeracje stron wprowadzone niebieską kredką i ołówkiem. Nuty są zapisane piórem z widocznymi poprawkami naniesionymi niebieską i czerwoną kredką, ołówkiem oraz niebieskim długopisem. Rękopis ma miękką oprawę. Do dokumentu dołączono kartkę z informacją : Egzemplarz ten: „Balerja o jednym żołnierzu” został skopiowany w r. 1936–37 według egzemplarza znajdującego się wówczas w Bibljotece Narodowej – Dział Muzyczny. Kryński Miecz. 1967. Rękopis obejmuje 28 stron, w tym 22 nienumerowane, o wymiarach 36,5 na 27 cm.

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.