Tytuł
Strzałka
Typ / rodzaj
Strzałka
Data powstania
Strzałka

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis : kopia nieznanego autora

1984-05-07

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis : autograf kompozytora

1934

rękopis: kopia nieznanego autora