Zgłoszenie do artykułu: Faust

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł właściwy:

Faust

Obsada instrumentalna:

Na głos.

Typ/rodzaj:

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska. Rkp. muz. 1983 : 62

Informacje dodatkowe:

Rękopis obejmuje 12 nienumerowanych stron, w tym 4 niezapisane, o wymiarach 27,5 na 17,5 cm. Zawiera fragmenty muzyki do dramatu „Faust” Goethego, autorstwa Kazimierza Meyerholda:

Chrystus zmartwychwstał radość dla ludzi…,

Śpiew Małgorzaty,

Mefistofeles,

Dziad śpiewa,

Śpiew żołnierzy,

Mefistofeles,

Piwnica Auerbacha.

Utwory: Śpiew Mefistofelesa, Dziad śpiewa oraz Śpiew żołnierzy występują bez podpisanego tekstu słownego, Śpiew Małgorzaty zawiera jedynie incipit tekstu słownego. Dokument pisany ołówkiem i piórem.

Dostęp
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.