Tytuł
Strzałka
Typ / rodzaj
Strzałka
Data powstania
Strzałka

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: autograf kompozytora

1943-01-12

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis : kopia nieustalonego autora

rękopis : autograf kompozytora oraz kopie nieustaonego autora

1894

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: autograf kompozytora

1900-05-08

fotokopia autografu

1928-04-29

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

Fotokopia autografu

1918-12-04

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: autograf kompozytora

-

Fotokopia autografu

1923-05-27

rękopis : kopia nieustalonego autora

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis: autograf kompozytora

1950-10-30

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis: autograf kompozytora

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis: kopia ręką Włodzimierza Poźniaka

rękopis : autograf kompozytora?

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis: autograf kompozytora

rękopis : autograf kompozytora

1906