Tytuł
Strzałka
Typ / rodzaj
Strzałka
Data powstania
Strzałka

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: autograf kompozytora

1943-01-12

Jagusia płacze–śmieje się Jaś : operetka w jednym akcie

rękopis: autograf ręką L. Łaszewskiego oraz kopie różnych kopistów

1936-01-16

Jak Demon…

rękopis : autograf kompozytora

1918-12-26

Jak cię mama będzie biła…

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

Jak niebo szare...

rękopis: kopia nieznanego autora

Jak to być może

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis : kopia nieustalonego autora

rękopis : autograf kompozytora oraz kopie nieustaonego autora

1894

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: autograf kompozytora

1900-05-08

Janek : opera w dwóch obrazach

rękopis: kopia nieznanego autora

fotokopia autografu

1928-04-29

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

Jaś i Małgosia

rękopis : kopia ręką Kazimierza Meyerholda?

Fotokopia autografu

1918-12-04

rękopis : autograf kompozytora

Jesień : na chór męski

rękopis : kopia nieustalonego autora

Jeśli chcesz szczęśliwym być : walc

rękopis: autograf kompozytora Meyerholda

1930-10-03

Jestem i płaczę...

rękopis : kopia nieustalonego autora

rękopis: autograf kompozytora

-

Fotokopia autografu

1923-05-27

rękopis : kopia nieustalonego autora

Jeziorecko : pieśń poleska

rękopis: autograf kompozytora

rękopis: autor niezidentyfikowany

Jontek : opera w 4 aktach

rękopis: autograf kompozytora

Juhasi, juhasi, skoda…

rękopis : autograf B. Wallewskiego

rękopis: autograf kompozytora

1950-10-30

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis: autograf kompozytora

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis: kopia ręką Włodzimierza Poźniaka

rękopis : autograf kompozytora?

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis: autograf kompozytora

rękopis : autograf kompozytora

1906