Jakże trudno wytrwać w samotności...

Zgłoszenie do artykułu: Jakże trudno wytrwać w samotności...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł właściwy:

Jakże trudno wytrwać w samotności...

Typ/rodzaj:

rękopis : autograf kompozytora

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska. Muz. Rkp. 5239 III ; Muz. Rkp. 2010 : (132)

Informacje dodatkowe:

Rękopis obejmuje 6 nienumerowane strony o wymiarach 35 x 26,5 cm. Kołysanka sentymentalna nie zawiera wpisanego tekstu słownego, utwór ten istnieje w wersji na głos z fortepianem, zapisany w innej tonacji, rękopis opatrzony jest sygnaturą: Muz. Rkp. 5238 III ; Muz. Rkp. 2010 : (129). Walc nie zawiera zapisanego tekstu słownego, przebieg linii melodycznej głosu solowego wskazuje na partię przeznaczona na głos ludzki, nazwisko kompozytora wpisane pierwotnie to Włodzimierz Poźniak, zostało ono skreślone i ołówkiem zapisano: Marian Zaleski. Dokument pisany piórem, zawiera dopiski naniesione ołówkiem.

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.