Tytuł
Strzałka
Typ / rodzaj
Strzałka
Data powstania
Strzałka

rękopis: autor niezidentyfikowany

1935

rękopis : kopia nieznanego autora

rękopis: autograf kompozytora

1956

rękopis : kopia ręką Bolesława Wallek–Walewskiego

rękopis : kopia nieustalonego autora

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis : autor niezidentyfikowany

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis: kopia nieznanego autora

1873-02-01

rękopis : autograf kompozytora

1950-04-23

rękopis : kopia nieustalonego autora

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis : autograf kompozytora

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: autor niezidentyfikowany

1800

rękopis: autograf kompozytora

1928-04-09

rękopis : kopia nieustalonego autora

rękopis : kopia nieustalonego autora

1850

rękopis : kopia nieustalonego autora

rękopis: autograf kompozytora

1924

rękopis: autograf kompozytora

rękopis : autograf autora opracowania

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis: autor niezidentyfikowany

1946

rękopis: odpis

rękopis : autograf kompozytora

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: autograf kompozytora

rękopis: autor niezidentyfikowany

1926-12

rękopis: autograf kompozytora

1930-01-09

rękopis : autograf kompozytora

rękopis : autograf kompozytora

1925

rękopis : autograf kompozytora

Fotokopia autografu

1922-11-01

rękopis: kopia ręką Włodzimierza Poźniaka

1950-05-14