Tytuł
Strzałka
Typ / rodzaj
Strzałka
Data powstania
Strzałka

rękopis: autor niezidentyfikowany

1935

rękopis : kopia nieznanego autora

rękopis: autograf kompozytora

1956

O Janosikowym Turnieju : ballada na głosy solowe tenor, bas–baryton, chór męski i orkiestrę symfoniczną : op. 37

rekopis: autograf kompozytora

1940-06

rękopis : kopia ręką Bolesława Wallek–Walewskiego

rękopis : kopia nieustalonego autora

O Mickey!

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis : autor niezidentyfikowany

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis: kopia nieznanego autora

1873-02-01

rękopis : autograf kompozytora

1950-04-23

rękopis : kopia nieustalonego autora

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis : autograf kompozytora

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: autor niezidentyfikowany

1800

rękopis: autograf kompozytora

1928-04-09

Od Krakowa jadę

rękopis: autor niezidentyfikowany

Od pól rusałki lecą : na chór mieszany

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis : kopia nieustalonego autora

Oda do Boga

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis : kopia nieustalonego autora

1850

rękopis : kopia nieustalonego autora

Odprawa Posłów Greckich

rękopis: autograf kompozytora oraz kopie różnych kopistów

1927

rękopis: autograf kompozytora

1924

rękopis: autograf kompozytora

rękopis : autograf autora opracowania

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis: autor niezidentyfikowany

1946

rękopis: odpis

rękopis : autograf kompozytora

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: autograf kompozytora

rękopis: autor niezidentyfikowany

1926-12

rękopis: autograf kompozytora

1930-01-09

rękopis : autograf kompozytora

Ostatnie słowa

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis : autograf kompozytora

1925

rękopis : autograf kompozytora

Fotokopia autografu

1922-11-01

rękopis: kopia ręką Włodzimierza Poźniaka

1950-05-14