Tytuł
Strzałka
Typ / rodzaj
Strzałka
Data powstania
Strzałka

rękopis : autograf kompozytora

1929-07-18

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis : szkic kompozytora

1951

rękopis : autograf kompozytora

Sen

rękopis: kopia nieznanego autora

Sen

rękopis: kopia nieznanego autora

1907-02-25

rękopis: autograf kompozytora

1943-03-17

rękopis: autograf kompozytora

1913

rekopis: autograf ręką Bolesława Wallek Walewskiego

rękopis : autograf autora harmonizacji

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis: autograf kompozytora

1900

rękopis : autograf kompozytora

1942-01

rękopis: autograf kompozytora

1926-01-05

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis : autograf kompozytora

-

rękopis: autograf kompozytora

rękopis: autograf kompozytora

1937

rękopis: autograf kompozytora

rękopis : kopia nieustalonego autora

rękopis: autograf kompozytora

1937-09

rękopis: autograf kompozytora

1927-08

rękopis: autograf kompozytora

1911

rękopis: autograf kompozytora

1954-02-23

rękopis : autograf kompozytora

1954-05-12

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: autograf kompozytora

1938-05-01

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis : autograf kompozytora

rękopis : autograf kompozytora, szkic oraz kopia nieustaonego autora

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis : kopia nieustalonego autora

rękopis : kopia nieustalonych autorów oraz Cz. Rosady

1900

rękopis: autograf kompozytora

1944-09-11

rękopis: kopia ręką Włodzimierza Poźniaka

rękopis : pisane ręką Zofii Poźniak

1925-11-11

rękopis: kopia nieznanego autora

1905-08-23

rękopis: autograf kompozytora

1927-12

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis: autograf kompozytora

1931-01-13

rękopis: autograf kompozytora

1953-06

rękopis: autograf kompozytora

1927

rękopis : autograf kompozytora

rękopis : kopia ręką P. Teisseyre

rękopis: autor niezidentyfikowany

1891-05-05

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis : autograf kompozytora

rękopis : autograf kompozytora

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: autograf kompozytora

1968-07-07

rękopis : autograf autora opracowania

rękopis : autograf kompozytora

rękopis : szkic autora

rękopis : kopia nieznanego autora

1850

druk

-

druk

-

rękopis: autograf kompozytora

1841

rękopis: autograf kompozytora

1844

rękopis: kopia nieznanego autora

1918-07-13

rękopis : autograf kompozytora

-

rękopis: autor niezidentyfikowany

1882-03-19

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis: autor niezidentyfikowany

1850

rękopis : autograf kompozytora

1825

rękopis: autograf kompozytora

1900

rekopis: kopia nieznanego autora

rękopis: kopia nieznanego autora

1924-05-21

rękopis: autograf kompozytora

1850

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis: kopia ręką W. L. Anczyca

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis : kopia nieustalonego autora

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis : autograf kompozytora

1948-05-30

rękopis : autograf autora opracowania

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis: autograf kompozytora

1929-10-28

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis : kopia nieustalonych kopistów

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

1915

rękopis : szkic kompozytora

rękopis : autograf kompozytora

1915-06-05

rękopis: autograf kompozytora

1923-07

rękopis : autograf kompozytora

1938

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis: autograf kompozytora

1924

rękopis: autograf kompozytora

1924

rękopis: autograf kompozytora

rękopis : autograf autora opracowania

rękopis : szkic kompozytora

1952

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis: autograf kompozytora

rękopis : autograf kompozytora