Samotny biały żagiel

Zgłoszenie do artykułu: Samotny biały żagiel

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł właściwy:

Samotny biały żagiel

Data powstania:

1951

Typ/rodzaj:

rękopis : szkic kompozytora

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska. Rkp. 1983 : 29

Informacje dodatkowe:

Tekst muzyczny i słowno-muzyczny zapisany jest na poszczególnych kartach recto. Prócz fragmentów wokalnych rękopis zawiera również fragmenty instrumentalne. Do dokumentu dołączone są tez luźne karty zawierające spis poszczególnych numerów, uwagi i teksty pisane po polsku i rosyjsku oraz taniec instrumentalny. Rękopis pisany ołówkiem, obejmuje 16 kart luźnych o wymiarach 21 na 30,5 cm.

Dostęp
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.