Tytuł
Strzałka
Typ / rodzaj
Strzałka
Data powstania
Strzałka

rękopis : autograf kompozytora

1943-03-17

rękopis : autograf kompozytora

-

rękopis: autograf kompozytora

1925-09-27

rękopis: autograf kompozytora

1925-09-27

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis : autograf kompozytora

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis : autograf kompozytora

1913-06-16

rękopis : szkic kompozytora

rękopis : szkic kompozytora

1913

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis : autograf kompozytora

1850

rękopis: autograf kompozytora

Fotokopia autografu

1920-08-06

rękopis : kopia nieustalonego autora

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis : autograf kompozytora

1947-12-25

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis: autor niezidentyfikowany

1878-12-18

rękopis: kopia nieznanego autora

1906-04

rękopis: autograf kompozytora

rękopis : autograf kompozytora

1930-02-21

Fotokopia autografu

1921-06-08

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis: autograf kompozytora

1920

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis: autograf kompozytora

1917-06-01

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

1916

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis : szkic autora

rękopis: autograf kompozytora

1912

rękopis : kopia nieustalonego autora

rękopis: autograf kompozytora

1927-06-15

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis : kopia nieustalonego autora

rękopis : autograf autora opracowania

rękopis : autograf kompozytora

1913-04-30

rękopis: autograf kompozytora

rękopis: autograf kompozytora

-

rękopis: kserokopia autografu kompozytora

rękopis: kserokopia autografu kompozytora

Fotokopia autografu

1922-11-08

fotokopia autografu

1925-06-05

rękopis: autograf kompozytora

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

1850

rękopis: autograf edycyjny

1901

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany