Tytuł
Strzałka
Typ / rodzaj
Strzałka
Data powstania
Strzałka

rękopis : autograf kompozytora

1943-03-17

rękopis : autograf kompozytora

-

rękopis: autograf kompozytora

1925-09-27

rękopis: autograf kompozytora

1925-09-27

Tajemnica starej wierzby

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis: kopia nieznanego autora

Tak mało

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis : autograf kompozytora

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis : autograf kompozytora

1913-06-16

rękopis : szkic kompozytora

rękopis : szkic kompozytora

1913

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis : autograf kompozytora

1850

rękopis: autograf kompozytora

Tam do Niemna Wilija płynie...

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

Fotokopia autografu

1920-08-06

rękopis : kopia nieustalonego autora

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis : autograf kompozytora

1947-12-25

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

Teatralne fragmenty chóralne

rękopis: autograf

rękopis: autor niezidentyfikowany

1878-12-18

rękopis: kopia nieznanego autora

1906-04

rękopis: autograf kompozytora

rękopis : autograf kompozytora

1930-02-21

Fotokopia autografu

1921-06-08

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis: autograf kompozytora

1920

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis: autograf kompozytora

1917-06-01

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis: kopia nieznanego autora

Toast

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

1916

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis : szkic autora

rękopis: autograf kompozytora

1912

rękopis : kopia nieustalonego autora

Treny : trzy fragmenty z Jana Kochanowskiego na głos i zespół instrumentalny

rękopis: kserokopia autografu kompozytora

Treny : trzy fragmenty z Jana Kochanowskiego na głos i zespół instrumentalny

rękopis: kserokopia autografu kompozytora

Trois Airs avec l’accompagnement du Piano composés et dediés a Mademoiselle Antoinette Tolitańska par Fr. W. a Cracovie

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

-

rękopis: autograf kompozytora

1927-06-15

Tryptyk : z poezji Karola Wojtyły

rękopis: kserokopia

1982

rękopis: autor niezidentyfikowany

Trzmiel

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis : kopia nieustalonego autora

rękopis : autograf autora opracowania

rękopis : autograf kompozytora

1913-04-30

rękopis: autograf kompozytora

Trzy pieśni japońskie : op. 31 : na mezzosopran z towarzyszeniem orkiestry kameralnej

rękopis: autograf kompozytora

Trzy pieśni japońskie : op. 31 : na mezzosopran z towarzyszeniem orkiestry kameralnej

rękopis: autograf kompozytora

1939-07-19

Trzy pieśni japońskie : op. 31 : na mezzosopran z towarzyszeniem orkiestry kameralnej

rękopis: autograf kompozytora

1939-04-10

Trzy pieśni japońskie : op. 31 : na mezzosopran z towarzyszeniem orkiestry kameralnej

rękopis: autograf kompozytora

1939-06-30

Trzy pieśni : op. 58

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

Trzy piosenki kurpiowskie dla dzieci : na chór unisono z towarzyszeniem fortepianu

rękopis : autograf

Trzy śpiewy polskie z opery Zamek na Czorsztynie

rękopis : kopia nieustalonego kopisty

rękopis: autograf kompozytora

-

rękopis: kserokopia autografu kompozytora

rękopis: kserokopia autografu kompozytora

Fotokopia autografu

1922-11-08

Twoja cześć chwała

rękopis : autograf kompozytora?

fotokopia autografu

1925-06-05

rękopis: autograf kompozytora

Ty możesz też… : foxtrot

rękopis: autograf kompozytora Meyerholda

1928-02-16

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

1850

Ty się żenisz?

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: autograf edycyjny

1901

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany