Tajemnica jeziora : aria z opery „Śpiewająca orchidea”

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł właściwy:

Tajemnica jeziora : aria z opery „Śpiewająca orchidea”

Data powstania:

17 marca 1943

Miejsce powstania:

obóz jeniecki w Dössel

Typ/rodzaj:

rękopis : autograf kompozytora

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska. Muz. Rkp. 5280 III ; Muz. Rkp. 2010 : (112)

Informacje dodatkowe:

Pierwsza piosenka powstała podczas pobytu kompozytora w obozie jenieckim w Dössel. Utwór Sen o tańczących kulach pochodzi z 1943 r., najprawdopodobniej również powstał w Dössel. Również w tym utworze wpisano tylko trzy słowa, nie stanowiące prawdopodobnie incipitu całości tekstu słownego. Na odwrocie trzech kolejnych stron zawierających piosenkę Tajemnica jeziora znajduje się kontynuacja drugiego utworu. Dokument pisany piórem, zawiera prawdopodobnie pieczęć obozową. Rękopis obejmuje 8 nienumerowanych stron o wymiarach 28 na 22 cm.

Dostęp
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.