Nazwa
Strzałka
Rok powstania
Strzałka
Rok rozwiązania
Strzałka

1972

1977

1972

1977

Stasiek Wielanek & Ela Szaniewska zob. Duet Stela

Sqrvel Beat zob. Es Flores

2002

So What zob. No To Co

1967-07

1971

Septum zob. H.D.R.M.

1996

Słuchajcie zob. Kabaret Słuchajcie

1984

Skandal zob. Lombard

1981-02

1990

Simple Acoustic Quartet zob. Simple Acoustic Trio

1990

Symfonicy Gdańscy zob. Orkiestra Symfoników Gdańskich

2002

SBB

1971-01

Silesian Blues Band zob. SBB

1971-01

Szukaj, Burz, Buduj zob. SBB

1971-01

SDM

1983

Stare Dobre Małżeństwo zob. SDM

1983

1999

Stołeczne Królewskie Miasto Kraków zob. SKMK

1999

SPK

2001

1998

1968-10

Sentencja zob. Tru Kru

2000

Set

1986

1968

1974

Sinfonia Varsovia

1945

1962

1966

1976

1965-05

1989

Szela zob. Smugglers

1989

Snuz

2002

Spektrum zob. Spectrum

1974

Spirituals & Gospels Singers zob. Spirituals & Gospel Singers

1974

Spirituals and Gospel Singers zob. Spirituals & Gospel Singers

1974

1978

1972-10

1976

1999

Sponta zob. Spontanarracja

1999

1980

Stowarzyszenie Śpiewacze – Warszawski Zespół Artystyczny VARS CANTABILE im. Arkadiusza Janaszka zob. VARS CANTABILE

1990

1981-02

1988

1968

Sun Ship

1978

2001-11

Svora zob. Tie Break

1980

Swing Session

Swing Workshop

1979

1999