Cyprian Witanowski

Zgłoszenie do artykułu: Cyprian Witanowski

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Cyprian Witanowski

Litografia Cypriana Witanowskiego

Typ instytucji:

drukarnia

Adres stacjonarny:

ul. Krakowskie Przedmieście 2, Warszawa

ul. Krakowskie Przedmieście 64, Warszawa

ul. Warecka 7, Warszawa

ul. Oboźna 9, Warszawa

Informacje

Cyprian Witanowski założył zakład litograficzny (Marian Julian Lech podaje w swojej książce Drukarze i drukarnie w Królestwie Polskim 1869–1905 wydanej w 1979 r., że została ona założona w 1887 r.), który w 1891 r. rozszerzył o drukarnię. Przenosił się kolejno ze swojego mieszkania przy ul. Bednarskiej 11 na Bednarską 22, Krakowskie Przedmieście 64, tamże pod numer 2, na Oboźną 9 i wreszcie na Warecką 7. Zakład funkcjonował do lat 30-tych XX wieku[1].

Bibliografia