Drukarnia Narodowa

Zgłoszenie do artykułu: Drukarnia Narodowa

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Drukarnia Narodowa

Drukarnia Narodowa Franciszka Xawerego Pobudkiewicza

Drukarnia Narodowa Franciszka Ksawerego Pobudkiewicza

Typ instytucji:

drukarnia

Adres stacjonarny:

ul. Bracka 10, Kraków

ul. Szewska 2, Kraków

ul. Świętej Gertrudy 5, Kraków

ul. Wiślna 9, Kraków

ul. Piłsudskiego 19, Kraków

Informacje

Drukarnia Narodowa jest znana na rynku od prawie 150 lat. Założycielem drukarni był Franciszek Xawery Pobudkiewicz, który w roku 1858 na podstawie uzyskanej koncesji uruchomił w Samborze drukarnię, którą w 1861 roku przeniósł do Krakowa i uruchomił pod nazwą „Drukarnia Narodowa Franciszka Xawerego Pobudkiewicza”.

W czasach tych ręcznie składano książki, czasopisma i gazety. Drukarnia posiadała jedną maszynę arkuszową, tzw. „pospieszną” Siegla i dwie prasy ręczne. W roku 1895 wymienione zostało całkowicie wyposażenie drukarni, zakupiono m.in. maszynę pospieszną Angera z Wiednia i pedałówkę.

W roku 1895 drukarnia przystąpiła do druku „Dziennika Krakowskiego”, a w roku 1897 rozpoczął się druk tygodnika literackiego „Życie” skupiającego twórców Młodej Polski.

W kwietniu 1899 roku sprowadzono nową maszynę pospieszną oraz tzw. Amerykankę. Jako napęd maszyn zastosowano prąd elektryczny, co wywołało sensację w Krakowie. W 1900 r. sprowadzono maszynę zecerską systemu „Monoline”. Była to pierwsza tego rodzaju maszyna zecerska w Krakowie. W tym okresie drukowano zwłaszcza dzienniki i tygodniki krakowskie, m.in. „Naprzód”, „Krytyka” i „Prawda”.

Z końcem roku 1904 drukarnia wzięła udział w organizowanej przez Towarzystwo Polskiej Sztuki Stosowanej wystawie i została wyróżniona brązowym medalem Ministerstwa Przemysłu.

W chwili wybuchu I Wojny Światowej drukarnia zatrudniała 64 osoby i zaliczała się do największych w Krakowie. W czasie trwania działań wojennych drukowano głównie na zlecenie władz wojskowych. Po przeniesieniu się do Krakowa naczelnego Komitetu Narodowego z Wiednia rozpoczęto druk „Polskiego Tygodnika Ilustrowanego”.

W roku 1920 sprowadzono maszynę do druku rotograwiurowego. Drukarnia mogła podjąć się druku wielobarwnego. W roku 1930 zainstalowano maszynę rotacyjną o 4 cylindrach, rozbudowano introligatornię i przygotowalnię, uruchomiono laboratorium fotograficzne.

Po II Wojnie Światowej drukarnia została upaństwowiona. W ciągu kilkudziesięciu lat zasłużyła się dla polskiego drukarstwa kształcąc i wychowując szerokie grono poligrafów. Do znaczących publikacji należą między innymi: album „Wit Stwosz”, „Zbiory Zamku Królewskiego na Wawelu”, „Arrasy Królewskie”, „Dzieła Wszystkie” Mikołaja Kopernika, „Dzieła Wszystkie” Jana Kochanowskiego[1].

Bibliografia

1. 

http://www.drukarnianarodowa.pl
Strona internetowa Drukarni Narodowej [odczyt: 19.08.2011].