Drukarnia Skleniarz

Zgłoszenie do artykułu: Drukarnia Skleniarz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” mieszczący się w Krakowie, przy ul. Krakusa 7, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.

Nazwa:

Drukarnia Skleniarz

Typ instytucji:

drukarnia

Adres internetowy:

http://skleniarz.eu

Adres stacjonarny:

ul. J. Lea 118, 30-133 Kraków

Informacje

Drukarnia założona w 1991 r. przez Włodzimierza Skleniarza, kultywującego rodzinne tradycje drukarskie. Początkowo zakład miał siedzibę przy ul. Teresy, potem przy ul. Garbarskiej w Krakowie, a od 1995 r. drukarnia znajduje się przy ul. Juliusza Lea w Krakowie. Drukarnia wspiera wiele szkół oraz fundacji, m. in. Fundację Sztuki Osób Niepełnosprawnych[1].

Bibliografia

1. http://skleniarz.eu.
Strona internetowa drukarni Skleniarz [odczyt: 20.10.2016].