Drukarnia Skleniarz

Zgłoszenie do artykułu: Drukarnia Skleniarz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Drukarnia Skleniarz

Typ instytucji:

drukarnia

Adres internetowy:

http://skleniarz.eu

Adres stacjonarny:

ul. J. Lea 118, 30-133 Kraków

Informacje

Drukarnia założona w 1991 r. przez Włodzimierza Skleniarza, kultywującego rodzinne tradycje drukarskie. Początkowo zakład miał siedzibę przy ul. Teresy, potem przy ul. Garbarskiej w Krakowie, a od 1995 r. drukarnia znajduje się przy ul. Juliusza Lea w Krakowie. Drukarnia wspiera wiele szkół oraz fundacji, m. in. Fundację Sztuki Osób Niepełnosprawnych[1].

Bibliografia

1. 

http://skleniarz.eu.
Strona internetowa drukarni Skleniarz [odczyt: 20.10.2016].