Felberg SJA

Zgłoszenie do artykułu: Felberg SJA

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Felberg SJA

Felberg

Szkoła Języka Angloamerykańskiego

Grupa Felberg

Typ instytucji:

prywatne przedsiębiorstwo

Adres internetowy:

http://www.felberg.pl

Informacje

Szkoła Języka Angloamerykańskiego (British & American English School) powstała 27 maja 1987 r. w Warszawie jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Przez 20 lat warszawska placówka z kadrą dydaktyczną składającą się z 10 nauczycieli pracowała z grupą 200 słuchaczy. W styczniu 1999 r. firma przekształciła się w Grupę Felberg dysponującą siecią szkół języków obcych w największych miastach w Polsce, biurem turystyki językowej, centrum szkoleniowo-konferencyjnym, wydawnictwem książkowym i księgarnią internetową. W 1989 r. szkoła języków otrzymała medal za zasługi dla rozwoju oświaty. W 2004 i 2006 r. szkoła została uznana przez tygodnik Newsweek za ogólnopolskiego zwycięzcę rankingu szkół języka angielskiego. Biuro Turystyki Felberg otrzymało tytuł lidera polskiej turystyki 2006, 2007 i 2008 w kategorii „organizatorzy wyjazdów językowych”[1].

Bibliografia

1. 

http://www.felberg.pl/index.php?site=about
Strona internetowa Grupy Felberg [odczyt: 28.05.2017].