Julian Mękarski

Zgłoszenie do artykułu: Julian Mękarski

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Julian Mękarski

Mękarski

Adres stacjonarny:

ul. Nowy Świat 47, Warszawa

ul. Aleksandrja 17, Warszawa

ul. Krakowskie Przedmieście 40, Warszawa

ul. Krakowskie Przedmieście 38, Warszawa

ul. Świętokrzyska 17, Warszawa

Informacje

Litograf, Julian Aleksander Mękarski (18..–1895), założyciel zakładu litograficznego i sztycharni nut (1862 r.), które mieściły się kolejno przy ul. Krakowskie Przedmieście 338, Bednarska 16, Krakowskie Przedmieście 38, następnie Krakowskie Przedmieście 40. Firmę prowadził samodzielnie, a później do spółki z Józefem Konarzewskim[1].

Bibliografia