Małopolskie Centrum Edukacji „MEC”

Zgłoszenie do artykułu: Małopolskie Centrum Edukacji „MEC”

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Małopolskie Centrum Edukacji „MEC”

Typ instytucji:

stowarzyszenie

Adres internetowy:

http://mec.edu.pl

Adres stacjonarny:

ul. Helclów 23A, 31-148 Kraków

ul. Krupnicza 38, 31-123 Kraków

Informacje

Małopolskie Centrum Edukacji „MEC” powstało w 1998 r. Zajmuje się m. in. edukacją historyczną, patriotyczną i obywatelską młodzieży, a także działalnością wydawniczą. Bierze udział w realizacji projektów:

  • „Młodzież pamięta” z „Tramwajem patriotycznym” (od 2002 r.)
  • Przegląd Twórczości Patriotycznej Młodzieży Województwa Małopolskiego (od 2002 r.)
  • „Bohaterowie naszej przeszłości” – cykl spotkań z filmem historycznym (od 2009 r.)
  • Małopolski Historyczny Szlak Pamięci (od 2012 r.)[1].

Bibliografia

1. 

http://mec.edu.pl/?page_id=28
Strona internetowa Małopolskiego Centrum Edukacji „MEC” [odczyt: 28.05.2017].