Ośrodek Edukacji Obywatelskiej

Zgłoszenie do artykułu: Ośrodek Edukacji Obywatelskiej

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Ośrodek Edukacji Obywatelskiej

Młodzieżowy Ośrodek Edukacji Obywatelskiej

Typ instytucji:

placówka publiczna

Adres stacjonarny:

ul. Krowoderska 8, 31-142 Kraków

Informacje

Ośrodek Edukacji Obywatelskiej jest filią Centrum Młodzieży im. dr Henryka Jordana. Jest koordynatorem realizacji programu „Edukacja patriotyczna dla szkół Krakowa” rozpoczętego w 2010 r., którego celem jest kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży szkół krakowskich, praktykowanie pamięci o przeszłości, budowanie poczucia wspólnoty i szacunku dla przeszłych pokoleń. W ramach programu realizowane są rozmaite projekty, wśród których wyróżnić można:

  • „Młodzież pamięta” z „Tramwajem Patriotycznym” – projekt z okazji rocznic uchwalenia Konstytucji 3 Maja i odzyskania Niepodległości przez Polskę
  • Parada Szkolnych Patronów
  • Pociąg pamięci o świętym Janie Pawle II (kursujący na trasie Kraków–Skawina–Kalwaria Zebrzydowska–Wadowice–Kraków)
  • Bohaterowie naszej przeszłości – cykl spotkań z filmem historycznym
  • Przegląd Twórczości Patriotycznej Młodzieży Województwa Małopolskiego
  • Małopolski Historyczny Szlak Pamięci
  • Lotny Uniwersytet Historyczny
  • Krakowski Portal Edukacji Historycznej – www.patriotycznykrakow.pl
  • Strażnicy Pamięci – projekt objęty honorowym patronatem Rady Miasta oraz Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego. Jego celem jest m.in. opieka młodzieży nad miejscami pamięci oraz upowszechnianie wśród uczniów szkół i mieszkańców miasta informacji na temat patronów ulic. W ramach projektu wydawane są śpiewniki polskich pieśni patriotycznych, zawierające popularne utwory oraz dzielnicowe wkładki tematyczne.

Filia Centrum Młodzieży im. dr H. Jordana pod nazwą Ośrodek Edukacji Obywatelskiej została utworzona 29 czerwca 2016 r. Wtedy zmieniono poprzednią nazwę Ośrodka[1].

Bibliografia

1. 

http://www.cmjordan.krakow.pl/o-nas/edukacja-patriotyczna
Strona internetowa Centrum Młodzieży im. dr Henryka Jordana w Krakowie [odczyt: 28.05.2017].