RSW „Prasa”

Zgłoszenie do artykułu: RSW „Prasa”

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

`

Publikacje (33)

Strzałka
Tytuł
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Data wydania
Strzałka

Kantu kune

Wspólna Sprawa

1960

Piosenki od serca

Biuro Wydawnicze „Ruch”

1963

Warszawa – Berlin – Praga: piosenka

1952

Harcerski marsz

„Nasza Księgarnia”

1951

To rośnie Warszawa

„Nasza Księgarnia”

1952

Głupi Jasio: śpiewnik

Pomaton

1990

Las

„Nasza Księgarnia”

1952

Młockarnia

„Nasza Księgarnia”

1952

Pomożemy

„Nasza Księgarnia”

1952

Śpiewnik radiowej czelodki. Seria 2

Rozgłośnia Polskiego Radia

1954

Skaldowie

Wydawnictwo Harcerskie „Horyzonty”

1972

Komsomolska legitymacja

Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej

1951

Tańce i pieśni ludowe

Chłopska Spółdzielnia Wydawnicza

1948

Hej, zimowe – hej, igrzyska!

„Nasza Księgarnia”

1953

Dolnośląskie pieśni ludowe

Wydział Kultury Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej

1955

Sormowska piosenka liryczna

Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej

1951

Osiem pieśni (kompozytorów polskich): na śpiew z tow[arzyszeniem] fortepianu. Zeszyt 2

Ludowy Instytut Muzyczny

1949

Czynem i pieśnią: pieśń młodzieży górniczej

Centralny Zarząd Szkolenia Zawodowego Ministerstwa Górnictwa

1955

Pieśń o dzieciństwie

„Nasza Księgarnia”

1953

W podle rzeczki, w podle mostu

Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej

1951

Do nas przyszłość należy

„Nasza Księgarnia”

1953

Zostań lotnikiem

„Nasza Księgarnia”

1953

A jak ja urosnę

„Nasza Księgarnia”

1953

Piosenka zlotowa

„Nasza Księgarnia”

1953

Po szerokim pięknym świecie

„Nasza Księgarnia”

1953

Pieśń przodowników

1954

Serce lotnika

Wydawnictwo Zarządu Głównego Związku Młodzieży Polskiej Wydział Propagandy i Agitacji

1952

Nie znalazłem nigdzie mojej miłej: (rosyjska pieśń ludowa)

Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej

1951

Nasza piosenka

„Nasza Księgarnia”

1953

Nasza piosenka

Wydawnictwo Zarządu Głównego Związku Młodzieży Polskiej Wydział Propagandy i Agitacji

1952

Nasza Warszawo!

Wydawnictwo Zarządu Głównego Związku Młodzieży Polskiej Wydział Propagandy i Agitacji

1952

Zmartwienie maszynisty

Wydawnictwo Zarządu Głównego Związku Młodzieży Polskiej Wydział Propagandy i Agitacji

Rosną w miastach domy: na jeden głos

„Nasza Księgarnia”

1953

Więcej...
Bibliografia
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.