Wielkopolski Związek Kół Śpiewaczych

Zgłoszenie do artykułu: Wielkopolski Związek Kół Śpiewaczych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

`

Publikacje (17)

Strzałka
Tytuł
Strzałka
Nr wydania
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Data wydania
Strzałka

Cisza wieczorna

Wielkopolski Związek Kół Śpiewaczych

1926

Nieogarniony całym światem Boże!

2

Wielkopolski Związek Kół Śpiewaczych

1926

„Pobudka” na 4 głosowy chór męski z towarzyszeniem orkiestry dętej

1928

Tuberozy: I suita wokalna na chór mieszany a cappella do słów Edwarda Słońskiego: głosy

Wielkopolski Związek Kół Śpiewaczych

1929

Cztery pieśni ludowe: na chór żeński

Wielkopolski Związek Kół Śpiewaczych

Sześć pieśni narodowych: chór mieszany a cappella

Wielkopolski Związek Kół Śpiewaczych

1927

Pięć pieśni ludowych: na chór mieszany a cappella

Wielkopolski Związek Kół Śpiewaczych

1929

Sześć pieśni ludowych: kurpiowskie

Wielkopolski Związek Kół Śpiewaczych

1929

Sześć pieśni ludowych: kurpiowskie: na chór mieszany a cappella

Wielkopolski Związek Kół Śpiewaczych

1929

Bajeczka o myszce: na chór męski

2

Wielkopolski Związek Kół Śpiewaczych

1929

Deszcz w słońcu: na 4-głosowy chór żeński a cappella

Wielkopolski Związek Kół Śpiewaczych

1928

Pogrzeb Kazimierza Wielkiego

Wielkopolski Związek Kół Śpiewaczych

1929

Trzy pieśni treści religijnej

Wielkopolski Związek Kół Śpiewaczych

1927

Zielone świątki na Bielanach: chór męski à cappella

Wielkopolski Związek Kół Śpiewaczych

1929

Oj, ty, wolo

Wielkopolski Związek Kół Śpiewaczych

1929

Pieśni ludowe: na chór mieszany

Wielkopolski Związek Kół Śpiewaczych

1923

Pod kominem: scherzino piccolo: na chór mieszany

Wielkopolski Związek Kół Śpiewaczych

1927

Więcej...
Bibliografia
Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.