Albán Juárez, José Manuel

Zgłoszenie do artykułu: Albán Juárez, José Manuel

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Albán Juárez, José Manuel

Pseudonim:

Manolo

Data urodzenia:

28 sierpnia 1981

Informacje

Perkusista i perkusjonista, absolwent szkół muzycznych I i II stopnia w klasie perkusji. Zadebiutował w latynoskim zespole swojego ojca Son Latino. W 2000 r. przeniósł się do Warszawy, gdzie kontynuował edukację w PSJ przy ul. Bednarskiej. Współpracował z Reinaldo Ceballo i zespołem Calle Sol, z którym nagrywał i koncertował do 2005 r., a także brał udział w licznych festiwalach i programach muzycznych. Występuje i nagrywa z innymi zespołami i artystami reprezentującymi różne style muzyczne[1].

Bibliografia

1. 

http://www.prestizszczecin.pl.
Strona internetowa szczecińskiego magazynu „Prestiż” [odczyt: 20.08.2016].