Ambros, Janusz

Zgłoszenie do artykułu: Ambros, Janusz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Ambros, Janusz

Data urodzenia:

1 sierpnia 1920

Informacje

Polski kompozytor i dyrygent. Ukończył Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną w Krakowie. W latach 1953–1956 prowadził w Krakowskim Domu Kultury Operę Robotniczą. W 1955 r. został również kierownikiem artystycznym i dyrygentem orkiestry symfonicznej w Rzeszowie. Tę funkcję sprawował aż do 1972 r.

W 1961 r. z jego inicjatywy powstał coroczny festiwal „Dni Muzyki Kameralnej” w Łańcucie, których był organizatorem i kierownikiem. W 1972 r. objął stanowisko dyrygenta i chórmistrza opery we Wrocławiu. Od 1974 r. jest również wykładowcą w Państwowych Wyższych Szkołach muzycznych w Wrocławiu i Krakowie[1].

Bibliografia
Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.