Arct, Michał

Zgłoszenie do artykułu: Arct, Michał

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Arct, Michał

Data urodzenia:

31 grudnia 1840

Miejsce urodzenia:

Lublin

Data śmierci:

15 lutego 1916

Miejsce śmierci:

Warszawa

Informacje

Księgarz. W 1856 r. ukończył Gimnazjum Męskie w Lublinie. Następnie odbył praktyki w księgarni u swojego stryja. Kolejne 4 lata spędził w Berlinie, w firmie Behrm Bock, znanej z wydawania dzieł polskich. Zajmował się tłoczeniem nut. W roku 1862 wrócił do Lublina. W 1881 r. został właścicielem firmy, występującej pod jego nazwiskiem. W 1887 r. nabył księgarnię w Warszawie i osiadł tam na stałe, gdzie w 1900 r. otworzył swoją drukarnię.

Był wybitnym znawcą nut. Trzon wydawniczy księgarni stanowiła literatura pedagogiczna, wypisy, czytanki, zbiory zadań, pomoce matematyczne i książki o wychowaniu. 35% wydawnictw to pozycje dla dzieci i młodzieży. Specjalizował się też w wydawnictwach słownikowych i encyklopedycznych[2].

Bibliografia

1. 

Biblioteka Jagiellońska

2. 

http://wybitni.staszic.eu.org/?id=203
Wybitni Absolwenci I LO im. Stanisława Staszica w Lublinie [odczyt 24.06.2010].

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.