Bach, Johann Sebastian

Zgłoszenie do artykułu: Bach, Johann Sebastian

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Bach, Johann Sebastian

Bach, Jan Sebastian

Data urodzenia:

21 marca 1685

Miejsce urodzenia:

Eisenach

Data śmierci:

28 lipca 1750

Miejsce śmierci:

Lipsk

Informacje

Niemiecki kompozytor i organista, pedagog.

Urodził się w Eisenach. Pochodził z rodziny od wielu pokoleń osiadłej w Turyngii, zajmującej się muzyką. Wcześnie osierocony przeszedł pod opiekę starszego brata. Jako chórzysta kształcił się w gimnazjum w Lüneburg. W wieku 18 lat objął posadę skrzypka w kapeli książęcej w Weimarze. Po okresie ciągłych zmian pracy osiadł w Lipsku obejmując stanowisko kantora i dyrektora szkoły św. Tomasza.

Przedstawiciel muzyki późnego baroku, twórca nowych form muzycznych. Jego muzyka charakteryzuje się wielką powagą, skupieniem, wypowiadał swoje myśli muzyczne w trudnych formach kontrapunktycznych. Muzyka organowa stanowi centralny punkt jego twórczości, był niezrównanym wirtuozem i improwizatorem na tym instrumencie[1], [2].

Bibliografia