Baran, Klaudiusz

Zgłoszenie do artykułu: Baran, Klaudiusz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Baran, Klaudiusz

Informacje

Muzyk specjalizujący się w grze na akordeonie i bandoneonie. W 1995 r. ukończył Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Kontynuował studia w Conservatoire „Paul Dukas” w Paryżu jako stypendysta rządu francuskiego. Jest laureatem wielu nagród, z których najważniejsze to: I nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Akordeonowym w Katowicach (1993), I nagroda w Międzynarodowym Konkursie Akordeonowym w Castelfidardo (Włochy, 1997) i I nagroda w Międzynarodowym Konkursie Akordeonowym w Paryżu (1997).

Uczestniczył w wielu festiwalach. Występował solo, w zespołach kameralnych jak i z towarzyszeniem orkiestr symfonicznych w Polsce i poza granicami kraju. Dokonał licznych nagrań dla Polskiego Radia i Telewizji, jak również muzyki filmowej, teatralnej i rozrywkowej. Jest członkiem i założycielem takich zespołów jak: Tangata Quintet (z którym dwukrotnie był nominowany do Nagrody Fryderyk – w 2004 i 2005 r.), Machina del Tango i DesOrient. Jest zapraszany jako wykładowca na międzynarodowe kursy interpretacji muzycznej. W 2003 r. ukazała się jego pierwsza autorska płyta nagrana dla wytwórni SonyClassical z solowymi i kameralnymi dziełami Astora Piazzolli, która otrzymała nagrodę Akademii Fonograficznej „Fryderyk 2003” w kategorii „Najlepszy album – muzyka kameralna”.

Jest zatrudniony w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie na stanowisku profesora, gdzie w latach 2002–2005 pełnił funkcję Kierownika Międzyuczelnianej Katedry Akordeonistyki, od 2008 r. pełnił obowiązki Prodziekana, a od 2011 r. Dziekana Wydziału Instrumentalnego[1].

Bibliografia

1. 

http://www.klaudiuszbaran.art.pl/.
Oficjalna strona internetowa Klaudiusza Barana [odczyt: 16.09.2015].