Bek, Jan

Zgłoszenie do artykułu: Bek, Jan

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Data wydania
Strzałka

Zwykła dziewczyna

Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1980

Jaka jesteś, Mario

Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1982

Nie tłumacz mi

Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1983

Srebrzysty walc

Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1980

Ta miłość jest naszą nadzieją

Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1981

Nie kocham, cóż poradzę

Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1983

Po staremu jak księżyc przykazał

Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1982

Zostaniesz – bo nie ma odwrotu

Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1980

Przy sobocie po robocie

Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1980

Może śnieg się zazieleni: tango

Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1981

Mały, będziesz kimś

Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1983

Ale kino

Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1981

Niedokładny opis wzruszeń

Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1982

Sam ze sobą

Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1983

Przyjedź do Karpacza

Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1980

Co robić gdy mgła

Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1981

Dzisiaj, jutro, zawsze

Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1982

Tango pożegnania

Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1982

Zaprowadź mnie kochany

Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1980

Pogodna oferta

Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1980

Czekają echa

Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1980

Gorąca nocą

Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1982

Kiedy się zakocham

Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1980

Mańka-Desa

Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1982

Samotne żagle „Opty”

Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1983

W małym kinie

Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1983

Lot numer 205

Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1983

Dla Lili

Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1980

Więcej...
Bibliografia
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.